Het heeft mij de afgelopen weken verbaasd te moeten constateren dat bepaalde vitale overheidsdiensten niet over een noodaggregaat beschikken. Door de schommeling in de elektriciteitsvoorziening de laatste tijd komt het vaak voor dat je bezig bent zaken af te handelen op een overheidskantoor en je wordt plotseling geconfronteerd met het uitvallen van de elektriciteit.

Computers zijn uit, airco’s uit en personeel naar buiten. Je wordt dan geadviseerd de volgende dag terug te komen want het is niet bekend wanneer de stroomtoevoer weer zal aanvangen en de computers hebben tijd om weer op te starten. Ik vind dat de diensten zoals het Centraal Bureau voor Burgerzaken (hoofdkantoor), de Centrale Betaaldienst, de afdeling Vergunningen van het ministerie van HI en de douane moeten beschikken over een back-up unit die invalt wanneer de EBS weer eens de gemeenschap om welke reden dan ook in de steek laat.

Het is voor de cliënt een verschrikking dat midden in het afhandelen van zijn zaak de stroom uitvalt. Als de banken dat kunnen moet het ook mogelijk zijn voor de overheid om deze zeer belangrijke diensten voor de gemeenschap te voorzien van een noodaggregaat.

J. P.

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.