Het is een waar genoegen om in heerlijk Suriname te wonen. Als ik verhalen van mijn vriendinnen hoor die in Nederland wonen, dan prijs ik me erg gelukkig. Ook in de huidige regering heb ik vertrouwen. Ik merk dat ze hun best doen. In ieder geval veel meer dan de vorige, dat moet ik eerlijk toegeven.

Maar er is een punt waar ik mij aan stoor en bijna niemand aandacht aan schenkt. Veel mensen nemen voor elke boodschap de auto. Ook al is bijvoorbeeld de winkel op loopafstand, de auto wordt dikwijls gestart en ingezet.

Meestal doen we dit ook omdat de infrastructuur het niet aantrekkelijk maakt om te lopen. Er zijn namelijk niet veel trottoirs in dit land. Je moet gek genoeg op straat lopen en oppassen dat je niet wordt aangereden door een voorbij scheurende auto of bromfietser.

Hierdoor bewegen de meesten van ons gewoon veel te weinig. Bovendien is er nergens een goed beveiligd en verlicht park waar burgers vrij kunnen lopen zonder de kans te lopen aangereden te worden want dat aan de Cultuurtuinlaan voldoet echt niet.

Het zou daarom goed zijn als de regering een modern sportpark bouwt waar alle burgers dag en nacht kunnen bewegen. Lopen, fietsen, spelen en dergelijke. Het opzetten van een park  zal uiteindelijk ten gunste komen van de hele natie. Een gezonder volk, zowel lichamelijk als geestelijk, zal  ook meer gaan produceren en zich zeker minder met criminaliteit bezig houden. Aan de andere kant worden veel kosten bespaard door minder zieke mensen in de ziekenhuizen.

Ik hoop dat de regeerders mijn suggestie in overweging nemen. Het is echt de moeite waard.

Mevrouw drs I. de Miranda

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.