In aanvulling op het artikel van  ‘Wat te denken van naschoolse opvang’  wil ik enkele toevoegingen plegen.

Het is inderdaad een heel mooi initiatief van de regering om opvang na schooltijd voor kinderen in Suriname te initiëren.  Kinderen worden na schooltijd van 13 uur tot 16:30 uur opgevangen door leerkrachten die in principe het onderwijs  voor de doelgroep moeten verzorgen tijdens schooluren.

Naschoolse opvang biedt kinderen een 3e milieu, waar zij de mogelijkheid krijgen om met leeftijdsgenoten in een andere setting te ontspannen en iets te leren. In deze opzet is gekozen voor huiswerkbegeleiding, sport , spel en voeding.

Kinderopvang is een andere tak van sport. Uiteraard hebben leerkrachten de pedagogische achtergrond om kinderen in een andere hoedanigheid na schooltijd te begeleiden.  Echter moeten wij er voor waken dat onze leerkrachten niet uitgeput raken, doordat zij nu langere dagen maken, waardoor  de kwaliteit van het onderwijs proces in  gedrang kan komen. Scholing is toch de belangrijkste hoofdmoot voor onze jeugd.

Ook het punt dat de schrijver in dit artikel aanhaalt over de continuïteit is een legitiem punt. Het is zeker een feit dat wij meer moeten investeren in onze jeugd. Dit initiatief voor naschoolse opvang zou dus maatschappelijk gedragen moeten worden in die zin, dat alle politici en beleidsmakers het belang van deze investering in zien en de bereidheid hebben om ongeacht een  eventuele toekomstige regeringswisseling met dit project door te willen gaan.  Een meerjarenplan zou dus niet slecht zijn.

Het financieel aspect is ook een mooi aandachtspunt wat deze alerte en betrokken schrijver aanhaalt.  Het is mij niet bekend welke overweging de regering heeft gemaakt om deze dienstverlening kosteloos te maken.  Echter is het belangrijk dat de continuïteit gewaarborgd blijft.  Het zou helemaal niet verkeerd zijn om ouders naar draagkracht een bijdrage te laten leveren. Indien dit niet  mogelijk is, dan zou tenminste een minimale bijdrage van minstens SRD 5,–  per maand per kind niet slecht zijn.  Heeft een gezin meerdere kinderen, dan kan hier ook naar gekeken worden om per gezin n bedrag af te spreken per maand.

De kosten van  elk initiatief waar ook ter wereld rijzen de pan uit en niets is gratis. Tenzij het vrijwilligerswerk is. Maar ook  voor vrijwilligerswerk vind je te weinig mensen en sponsoren om diensten structureel vrijwillig aan te bieden. Wij kunnen  onze burgers dus ook confronteren met het feit dat er van hun kant uit ook een bijdrage geleverd kan  worden, willen wij onze projecten levensvatbaar houden.

Ga  ervoor en ondersteun dit goed initiatief. Onze jeugd is het volk van morgen. Wij hebben er baat bij nu  een  goede investering te plegen, als wij later van een rustige oude dag willen genieten en in een ideale situatie verzorgd kunnen worden door onze kinderen.  Keep that in mind.

Peggy Anijs

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.