Velen vragen gronden om aan landbouw, veeteelt of aan tuinbouw te doen. Ruim een jaar terug heeft ook een 61 jarige districtscommissaris een stuk terrein gehad (14.000 m²) in Saramacca om aan Sucadeteelt te doen. Deze 61- jarige districtscommissaris wil op deze hoge leeftijd onderneemster worden. Wat een prijzenswaardig initiatief van deze districtscommissaris.

Op het eerste gezicht lijkt dit een prachtig idee. Mijn persoonlijke ervaring is dat mensen die niet in de landbouw gezeten hebben, ook op deze hoge leeftijd geen succesvolle landbouwonderneemster kunnen worden. Ik kan legio voorbeelden opnoemen. Een makkelijke manier om geld te verdienen is een stuk terrein aan te vragen en na twee of drie jaren het terrein overdragen. De wet wordt op een zeer subtiele manier omzeild, want het stuk terrein wordt verkocht en de brave burgers in Suriname zijn na twee jaren alles weer vergeten.

Districtscommissarissen hebben zich goed bedeeld

Het zou goed zijn dat wetenschappers of studenten van de universiteit een onderzoek gaan doen wat de ministers, de assembleeleden en districtcommissarissen en anderen de afgelopen veertig jaren aan gronden (percelen) gehad hebben. Wij gaan voor grote verrassingen komen te staan. Zij die het kruis hebben, zegenen zich zelf. Districtscommissarissen hebben de afgelopen jaren en ook nu flink aan “grondroof” gedaan. Onlangs is een heftige discussie geweest over gronden in het parlement. De voorzitter van de Pertjajah Luhur is verschrikkelijk boos geworden toen men sprak over 2100 ha grond. Velen hebben gronden gehad (genomen) en stilletjes weer verkocht. Corrupte figuren worden snel boos wanneer zaken naar voren worden gebracht die op hen of hun familieleden betrekking hebben.

Vergeetachtig volk

Een poosje terug luisterde ik naar baka’na tori bij SRS. Die meneer gaf een geschiedeniscollege en legde ons uit hoelang Ronald Venetiaan in het machtscentrum gezeten heeft. In welke periode hij minister en president was. Het was een prachtige geschiedenisles voor velen die dat vergeten waren. De ondertoon van die geschiedenisles bij SRS heb ik ook heel goed begrepen als geschiedenisdocent. Ik zal ook een stukje geschiedenis voor u aanhalen. In februari 2011 is er ook een lijvig rapport uitgekomen met als titel: “Domeinland voor alle Surinamers”.

Dit rapport heeft ruim 21 maanden (bijna twee jaren) terug veel aandacht getrokken. Na 21 maanden praat men niet meer over dit lijvig rapport over domeingrond. De voorzitter van de Pertjajah Luhur heeft in de periode 2005-2010 veel kritiek (hagels) moeten incasseren van de toenmalige oppositie (vooral de NDP), nu bondgenoot. Voor de eenheid in de coalitie wordt er over de Pertjajah Luhur niet meer gesproken. De historische aanvallen worden verzwegen. Een doos vol papieren van meneer Rashied is achter de blinde muur verdwenen.

Het district Commewijne zal waarschijnlijk de groenteschuur van het Caribische Gebied worden. In 2010 heeft het ministerie van ROGB aan 244 personen (slechts in een gebied in Commewijne) terrein gegeven om tuinbouw uit te oefenen. Voor de volledigheid citeer ik enkele zinnen welke betrekking heeft over deze 244 personen: “Aan de hieronder personen (244)- hierna te noemen de Belanghebbenden mede te delen, dat de Staat Bereid is met inachtneming van het bepaalde in artikel 1 punt 11 lid 4 van het “Decreet Uitgifte Domeinland” (SB 1982 no. 11) en onder de voorwaarden vermeld in paragraaf 11 van deze beschikking, hem/haar het recht van grondhuur, Ter Uitoefening van de Tuinbouw, voor de duur van veertig (40) jaren te verlenen, op het achter zijn/haar naam vermeld perceelland vermoedelijk groot 1035 ha, gelegen in het district Commewijne, ten zuiden van de Oost-Westverbinding, ten oosten van de plantages Magdalenasburg, Nieuw Aanleg, Tulpenburg, Pottendorf, nader aangeduid op de overgelegde kaart van Landmeter in Suriname, ing. H.Kalloe d.d. 17 januari 2010 met de letters ABCDEFGHIJKL, te weten”. In totaal hebben 244 tuinbouwers terreinen (tussen 9 en 2 ha) gehad (in dat gebied) om tuinbouw uit te oefenen. Na ruim drie jaren hebben wij geen noemenswaardige activiteiten gemerkt, volgens ingewijden uit Commewijne.

Agrarische schuur van het Caraïbisch gebied

Op basis van deze gegevens en nog veel meer wil minister Hendrik Setrowidjojo Suriname tot de agrarische schuur (landbouwschuur) van het Caribische gebied maken. Met mijn boerenverstand weet ik dat grote groepen mensen terreinen aangevraagd hebben en deze later weer verkocht hebben (ik praat niet over de echte tuinbouwers). Deze grondspeculanten hebben wij in alle districten en ook in alle politieke partijen (zowel van de coalitie als van de oppositie). Surinamers zijn brave burgers. Na een poosje reageren zij niet meer. Zij houden zich bezig met het dagelijks gebeuren en de tuinbouwgronden worden netjes verkocht onder het mom van overdragen. Tenslotte willen wij weten hoe het staat met het sucadeteelt-project in Saramacca.

Hardeo Ramadhin

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.