Op woensdag 22 november is het secretariaat  van de mediacommissie geopend  door de voorzitter van de VHP de heer Ch.Santokhi. Ik roep alle Surinamers, maar in het bijzonder de VHP’ers op om de mediaberichten van de VHP op de voet te blijven volgen. Wij zullen u blijven informeren over de sociaal-economische en politieke ontwikkelingen in Suriname.

De VHP heeft tijdens de afgelopen verkiezingen landelijk ongeveer 41.000 stemmen behaald. Het streven van de huidige politieke leiding is om dit aantal te brengen naar 70.000 tot 80.000 stemmen. Dat kan heel makkelijk bereikt worden door uw volledige politieke steun.

De “Olifant” is al begonnen met de campagnevoering , maar vanaf januari 2013 zal de VHP in elk deel van Suriname goed zichtbaar zijn. Blijft u niet langs de kantlijn staan kijken wat er dagelijks in Suriname gebeurt. Blijft u de kranten goed op de voet volgen. Er is op dit ogenblik genoeg geld beschikbaar voor de huidige machthebbers, maar er wordt royaal met dat geld omgesprongen.

Volg de economische berichten van Europa. Griekenland verzuipt van alle kanten, de Spanjaarden zitten in grote problemen. Nederland voert overal bezuinigingen in. Wij moeten onze schaarse middelen goed aanwenden, maar onze politieke leiders hebben weinig kennis van de economie en daarom verbrassen  zij alle extra inkomsten uit  aardolie, goud en government-take van onze benzine .

Geld reserveren voor moeilijke tijden

Politieke leiders moeten hun kiezers leren om een deel van hun inkomen opzij te leggen. Tussen 2000 tot heden is er monetaire stabiliteit in Suriname. Surinamers durven weer hun geld in SRD te sparen bij de banken. Zij hebben vertrouwen in de SRD. Dat vertrouwen moeten wij behouden, maar de laatste berichten stemmen ons niet goed. Het kabinet van de president wordt gezegend met 81 miljoen SRD. De president doet  financiële toezeggen in Cuba. Versieren van praalwagens bij een divali-optocht kost eventjes SRD 20.000.

Dit geld moet betaald worden aan het versierbedrijf. Dag en nacht worden wij op alle tv-stations overspoeld met Info-Act. De kosten moeten betaald worden door de Surinaamse overheid (de belastingbetalers). Geld uitgeven is nooit een probleem geweest voor geen enkele regering op deze aardbol. In de jaren 1975 zei een bekende politicus: “Geld is geen probleem”. Hij had gelijk, omdat wij voldoende  verdragsmiddelen hadden; de meeropbrengsten uit de bauxietsector gaf de regering meer ruimte om geld uit te geven. De SLM werd voor miljoenen Amerikaanse dollars gesubsidieerd. Wat hebben wij allemaal met dit geld?

Suriname is een consumptiemaatschappij

Mensen gaan boos worden als je bepaalde zaken schrijft. Een timmerman of een metselaar moet je tegenwoordig in Paramaribo met een vergrootglas zoeken. Mensen uit Azië asfalteren onze wegen; mensen uit Azië gaan straks huizen voor ons bouwen; mensen uit Azië zetten bedrijven op; mensen uit Azië bouwen grote panden en halen arbeiders uit Azië. In Suriname praat men niet meer over productie, maar van de verhoging van de AOV; het verhogen van de salarissen van de gepensioneerden; het verhogen van de salarissen van de ambtenaren.

Op feesten wordt er tegenwoordig niet gesproken over ontwikkelingsvraagstukken, over de landbouw, over de veeteelt, over de visserij of over het onderwijs, maar eerder over verhoging van AOV, verhogingen van pensioenen, goedkope huizen, over kavels, gronden, ontheffingen, benoemingen, ambassadeposten.

Wat een mentaliteit

Surinamers moeten hun mentaliteit veranderen. Het is niet slecht bedoeld. De politieke partijen  moeten niet te veel beloven en allerlei worsten voor de burgers ophangen. Leg de mensen uit dat zij harder moeten werken; leg de mensen uit dat zij harder moeten studeren om iets in de samenleving te bereiken. Op de VHP achterban doe ik een beroep om een bepaald informatieprogramma van de overheid, dat zwaar gekleurd is, niet serieus te nemen.

Reken niet te veel op de overheid, maar gebruik uw kostbare tijd om uw toekomst op te bouwen. Laat uw kinderen flink studeren. Kennis is niet alleen bruikbaar in Suriname, maar met kennis kunt u overal op deze aardbol een werk vinden.

Hardeo Ramadhin

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.