Het is publiek geheim dat de jongeren van de VHP in het district Nickerie al geruime tijd niet gelust worden door enkele VHP-toppers van het district. Ondanks de VHP- voorzitter de mond vol heeft over haar (VHP) jongerenbeleid, merk ik dat de jongeren niet gewaardeerd worden, wat ik ook uit vele gesprekken heb geconstateerd.

Ik heb VHP Nickerie afgelopen maanden goed geobserveerd en de jongeren worden in het openbaar uitgescholden, beschuldigd en beledigd door VHP’ers als Goedar, die zich opstelt als de ‘godfather’ van VHP-Nickerie. Dit heb ik persoonlijk meegemaakt op een openbare maandagse VHP-vergadering in het partijcentrum in Nickerie, waarbij Goedar ook tekeer is gegaan tegen een van de jongeren van de partij.

Het gaat om een jongere die een paar dagen voor het incident geïnstalleerd is door de voorzitter van de partij als lid van de VHP- Jongerenraad Nickerie. Goedar schroomde er ook niet voor om met de voorzittershamer tekeer te gaan en daarmee de jonge heer te slaan. Dit zijn allemaal bewijzen hoe zogenaamde VHP’ers omgaan met hun jongeren.

Maar alles heeft een begin en een einde. Als de voorzitter niet optreedt tegen deze Goedar zal het geen verrassing zijn wanneer ook deze jongeren goodbye zullen zeggen tegen de VHP.

James Toelsie

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.