Eenieder in Suriname behoort te weten dat het Holifeest op twee pilaren rust: de overwinning van het geloof in God, het goede boven het kwade, van waarheid boven leugen/valsheid. Feitelijke verhalen uit de zeer rijke hindoe-mythologie onderstrepen dat primair bij de viering van Holi middels stichtelijke liederen (door zingende chawtal-groepen) de glorie van God wordt bezongen in zijn strijd tegen vernietiging van het kwaad in die tijden op Aarde. (Wilt u, geachte lezer, daar rekening mee houden?).

Zoals bij meerdere oosterse culturen het geval is, is deze maand het begin van het Oosters Nieuwjaar, begin van de nieuwe bloei van de natuur in prachtige kleuren en geuren, van het begin van de lente. Dat wordt dan wereldwijd vrij uitbundig gevierd. Voorafgaand daaraan heeft de verbranding van de kwaadaardige heks Holika plaatsgevonden, die een zeer aan God toegewijd jongetje (haar neefje) wilde laten verbranden op de brandstapel.

Zij nam ook plaats op de brandstapel, maar werd volledig verbrand door het grote Vuur. Het gelovige jongetje dat maar bleef bidden, kwam ongedeerd uit de vlammen, dankzij het beschermend ingrijpen van God. In het hindoeïsme hebben de respectievelijke nederdalingen van God op Aarde ( zoals ook Jezus Christus) ook alles in het werk gesteld om de demonische of duivelse machten, afgoderij en het ongeloof van de mens in God en het geloof in en gebruik van boze geesten, te bestrijden.

Inmiddels is de strijd tegen het kwaad lang nog niet gestreden en neemt helaas toe in meest geavanceerde vormen, totdat God weer eens ingrijpt. Welke kwaadaardige persoon die zich hulp zoekt en krijgt van kwade geesten, zal aan Gods bestraffing ontkomen?

Holika en haar broer, een zich God wanende koning, waren toen onder meer het demonische kwaad tegen het goede en het geloof in God. Diefstal, verraad, woede, vlammende haat, intrige, zware bijgeloof, machtswellust en occulte praktijken door de mens in vele culturen, tonen aan dat de mens overwegend in verval raakt. De commercie, winstbejag en zelfbehoud politiek drukt luxe, weelde en te snelle welvaart op de voorgrond. En hebzucht/onrechtmatige verrijking drukt eerlijkheid naar de achtergrond.

Hedendaagse jongeren zien de misleiding niet en kiezen dan voor deze kwaadaardige (mis)leiders met driedubbele agenda. Hoezeer vrouwen in algemeenheid zijn bejubeld op 8 maart, de Internationale Dag van de Vrouw, zien we ook vrouwen in onze samenleving die niet meer zijn dan minder dan het gemiddelde. Ze stralen niks uit, houden zich met kwade machten bezig, doen aan overspel, stichten tweedracht binnen hun eigen familie en kunnen ook nog hels krijsen als ze niet gedaan krijgen wat ze verlangen. Ze lokken geweld uit, maar plegen ook veel geestelijk geweld binnenshuis. Geen liefdevolle zusterschap die de familie bij elkaar houdt, maar een familiesplijtende zus om macht en geld. Geen warm, offerend wijs moederschap.

Of een vader die geen richting kan of mag geven aan het gezin. Hoe vele ouders zijn bereid disciplinair te offeren voor hun gezin? Dat aantal neemt versneld af in Suriname. We nemen elkaars slechte voorbeelden al te snel over, helaas. Holika had haar broer de Koning in haar kwade macht en bestuurde en manipuleerde zijn verwarde geest. Ook hij werd strak door God afgestraft, al dacht hij daaraan te kunnen ontkomen. Zo zijn er enkele modern uitziende vrouwen die zich zo heilig en geweldig voordoen (zoals een geestelijke, een advocate, grote drugsdames, een aantal vooraanstaande politie), maar zich laten beschermen door zeer kwade machten en anderen in hun macht houden of bestrijden via gebruik van kwade machten/geesten).

Anderzijds is Holika maar een symboliek. Want ook veel mannen zijn uit hebzucht en machtzucht; totaal verkeerd bezig. Gaan we mee met de maalstroom van verval en bewieroken valse leiders en personen, of trappen we heel krachtig op de rem en zullen bezinnen, individueel en nationaal? Zijn we ook in staat onszelf drastisch te corrigeren, in de lijn van de bedoelingen van God met de mens? In ons land hangt helaas de geur van weelde, van heel veel geld en geweld, van overvloed, van zware corruptie en topdrugshandel. Dat brengt versnelde verval. Wat doet de regering daartegen ?! Tot nu toe gaan nog steeds een aantal verkeerde signalen uit. Het kwade in onszelf, van bedelaar tot koning, moet bestreden worden, door onszelf. Dat is de boodschap van de vernieuwende Holi (en Divali).

Maltie B. Jagnanan

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.