Naar aanleiding van een interview met de heer drs. R.R. Venetiaan, voorzitter van de Nationale Partij Suriname, op Radio ABC betreffende vermoedelijke malversatie in verband met een verkiezing die te Coronie is gehouden door het afdelingsbestuur om een kandidaat voor te dragen als voorzitter voor het hoofdbestuur, het volgende.

Ik wil teruggaan naar de afdelingsverkiezingen te Coronie, die niet vlekkeloos zijn verlopen. Wij NPS’ers stonden versteld toen wij de verkiezingsuitslag moesten vernemen. Aan de NPS-aanhang werd niet medegedeeld wie de nieuw gekozen bestuursleden waren. Kort daarna bezochten meerdere keren de kandidaten voor het hoofdbestuur, Gregory Rusland en Ivan Fernald, Coronie om het afdelingsbestuur van hun voornemens te overtuigen.

Een zwak en wankelend politiek beleid van Venetiaan binnen de NPS heeft ertoe geleid dat vele onderafdelingen te Paramaribo door hem om zeep zijn geholpen. Jonge krachten zijn buiten de boot gehouden. De gemiddelde leeftijd van een onderafdelingsvoorzitter was zeventig jaar.

Ik heb heel veel moeite met de consensuslijst. Mijn mening is dat de lijst-Fernald, na aftreden van Venetiaan, zijn beleid zal laten continueren door families, vrienden en jaknikkers. De lijst-Rusland zal zijn kandidaat-voorzitter kritisch volgen zonder de goede een natrap te geven.

Door vergrijzing binnen de structuren, alsook traditionele waarden, was of is het zeer moeilijk invulling te geven aan verandering. Hierdoor hebben velen de NPS de rug toegekeerd. Wat ik erg jammer vind als NPS’er, is dat de cultuur van de partij erop gericht is, om niet met vuil te smijten, met andere woorden, de vuile was niet buiten te hangen. Het is voorzitter Venetiaan zelf die de aanzet daartoe gaf.

Het zou van beleefdheid getuigen, dat de vermeende malversatie te Coronie eerst was onderzocht alvorens de pers te informeren. Dit is een klap in het eigen gezicht van de NPS.

Het hoofdbestuur droeg Fernald voor als kandidaat-voorzitter, terwijl de technocraat Rusland op een zijspoor werd gezet. Binnen het hoofdbestuur bestaat geen democratie. Het is de voorzitter die bepaalt en de rest zwijgt als het graf.

Bij het eerste interview van voorzitter Venetiaan proefde ik reeds dat Rusland niet in zijn schijnwerper stond, ondanks zijn kwalificatie. Ik denk dat er diepere achtergronden zijn, die de voorzitter echter verzwijgt. Al in 2005 waren de indicaties al duidelijk dat de NPS zetelverlies zou lijden. Dit deelde ik de voorzitter mede tijdens een vergadering en dat werd mij niet in dank afgenomen. Ook in 2010 heb ik via een schriftelijke rapportage wederom signalen afgegeven over waar het fout ging en dat was in Coronie en Paramaribo. De resultaten lagen er na het verlies.

In 2010 werd gevraagd om een evaluatie. Dat werd toegezegd, maar nooit uitgevoerd. Nu gaat men weer bouwen aan de partij met een zeer zwakke fundering, zonder de vernietigende verkiezingsuitslag te hebben onderzocht.

Tenslotte, wat er nu speelt is dat de loyalisten van Venetiaan zijn opdracht moeten uitvoeren, namelijk het afwijzen van Rusland als kandidaat-voorzitter, hetgeen tot verdere conflicten en spanningen zal leiden. Het getuigt van goed leiderschap structuren voor te bereiden hoe om te gaan met deze situatie in plaats van olie op het vuur te gooien.

Ik roep alle NPS’ers op hun gezond verstand te gebruiken, rationeel te handelen en niet als makke lammetjes achter de leider aan te lopen, anders zal de partij uit elkaar spatten.

Harold Wolf, NPS’er te Coronie

13 juni 2012

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.