“Vader worden is een gunst, vader zijn is een kunst.” Steeds blijven deze woorden van mijn grootmoeder in mijn gedachten dwarrelen. Ik heb ze gehoord vanaf ik drie jaar oud was en mijn vader mijn moeder uit jaloezie verliet. Hij heeft daarna nooit meer een cent aan mijn moeder gegeven om mij te verzorgen. Gelukkig was mijn moeder niet een van de dommeriken en heeft zij dag en nacht, als hoofdverpleegkundige, gewerkt om mij alles te geven wat andere kinderen die wel een vader in huis hadden, ook kregen.

Na vier jaar van alleen zijn, kwam zij een man tegen die ik steeds als mijn vader heb erkend en bewonderd. Hij was ook gescheiden en hoewel zijn tienjarig huwelijk kinderloos was gebleven, hield hij erg veel van kinderen. Ik kan mij zijn vrije dagen, nog herinneren als de dag van gisteren. Was het door de week dan bracht hij mij naar school en haalde mij weer op. Was het in het weekend dan ging hij met mij en mijn moeder als zij vrij van dienst was, rondrijden om de nieuwe wijken die in Paramaribo werden aangelegd te bekijken.

Zo zie ik nog voor mij de aanbouw van project Geyersvlijt en Flora A. Die man heeft als een echte vader voor mij gezorgd, niet alleen qua voeding en kleding, maar hij heeft ook mijn schoolopleiding en meer bekostigd en mij veel levenswijsheid bijgebracht. Zijn overlijden, enkele jaren geleden, was voor mij dan ook de grootste schok die ik tot nu toe in mijn leven heb gekregen. Ik treur nog steeds om het verlies.

Vandaag, Vaderdag, zal ik extra aan hem denken en een bloemetje gaan zetten op zijn graf. Voor mij is hij de voorbeeldige vader geweest die ondanks het feit dat ik niet zijn biologisch kind was mij met alle liefde en zorg heeft gekoesterd. Dank je wel papa, ik zal je nooit vergeten.

Drs. G. Mahadewsing

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.