Het doet goed, nu te lezen dat het belang van de rol van de vader in de opvoeding en ontwikkeling van het kind noodzakelijk is en niet meer een bijzaak  die af en toe nodig kan zijn.
Beter wordt het, als aan het kind de openbaring geschiedt, dat die recht heeft op moeder en vader.
Als de ouders hun eigen pijnen, wensen en verlangen naar/van/over elkaar daar plaatsen waar het kind geen last van ondervindt in diens groei in de ruimste zin, dan hebben alle partijen de goede deur geopend naar best.
Mama en  papa hoeven dan geen geliefden meer van elkaar te zijn, maar blijven altijd mama en papa van het kind.
Zie de vervlogen liefde dan niet als een strijd, maar gebruik het als  de uitdaging om het ouderlijk aandeel in die groei van het kind manifest te maken.
Laten we voorop stellen: Problemen bestaan niet, als we die niet creëren. Alles heeft een oplossing en aan iedere oplossing gaat een uitdaging vooraf.
Metafoor: Als je honger hebt, is de oplossing eten, punt! De uitdaging daaraan is, wat zal of kan of wil je doen om aan het eten te komen. Het probleem wordt gecreëerd,wanneer je ongeoorloofde handelingen c.q. uitingen daaraan verbindt, duidelijk!
Als het om het kind gaat, dan wordt het ter hand nemen van het papa zijn en de vaderrol invullen tot het belang van het kind en zo de gehele samenleving verheven.

Peggy Anijs, alvast bedankt voor uw aandeel in en met uw schrijven.
Ondanks het feit dat ook de verdrukte emotie in en achter uw statement herkenbaar is, is het duidelijk dat u dit in en met alle oprechtheid heeft geschreven en heeft laten publiceren.
Nationaal Bureau Genderbeleid (NBG), ministerie van Binnenlandse Zaken, ook uw statement is duidelijk.
Als dit wordt doorgevoerd naar de instanties en instellingen die op welke wijze dan ook enige bemoeienis en of inbreng hebben met betrekking tot het kind in de te berde zijn de situatie, dan ontstaat er een werkbare invalshoek voor dit fenomeen.
Ik hoop niet dat het besteden van aandacht aan dit onderwerp, gepolemiseerd wordt.
Laten wij niet roerloos blijven staan of dobberen op onze beperkingen. Het getuigt van juistheid als wij toch voortgaan vanwege onze mogelijkheden.
Wij van de stichting ‘Weest Mijn Familie’, in het Sranan ‘Fúndasí Dé Mi Famiri’ in oprichting hebben het volgende tot doel:

Het doel van de stichting is:

In de ruimste betekenis, een wezenlijke op de situatie afgemeten bijdrage te (doen) leveren aan het herkennen en erkennen van de plaats van ouders na de (liefdesrelatie) breuk van moeder en vader, in verhouding tot de opvoeding en ontwikkeling van het kind.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
- de totale verantwoordelijkheid met de rechten en plichten van beide ouders duidelijk zichtbaar en (aan)tastbaar te maken;
- het (helpen) aanboren en aanbieden van vaardigheden die   de ervaring en beleving van kind zijn, in verhouding tot ouderlijk gezag c.q. ouderlijke macht, ten goede etaleren en of verruimen;
- het (helpen) creëren en (helpen) ontwikkelen van allerhande modellen,
nodig voor het leggen en of onderhouden en of behouden van

het opbouwende contact, tussen het afhankelijk c.q. aanhankelijk kind en de ouder;
- de ouder, in het bijzonder de vader, halen uit de gedemoniseerde positie na de (liefdesrelatie) breuk;
- de ouder, vooral doelende op de vader, buiten de emoties, met de rechten en plichten voortvloeiende uit de (vaderlijke) ouderschap, indien nodig een onderdak c.q. podium c.q. plek (aan) te bieden voor het aangehaalde contact met het kind.
- zoveel mogelijk met relevante bestaande en of op te zetten instantie, organisaties en of natuurlijke- c.q. rechtspersonen, samen te werken en of die samen te bundelen;
- Alle aan het doel bevorderlijke en of opbouwende mogelijkheden aan te wenden en of te gebruiken.

Hopende dat met deze informatie alvast wordt voldaan aan een wezenlijke eis.

Carla M. Belfor – Denswil ( namens de oprichters)

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.