Beste GFC Nieuws, bedankt voor het willen plaatsen van mijn artikel.

Vandaag wil ik alle vaders en mannen die een vaderrol vervullen, feliciteren met Vaderdag. Er zijn ook goede vaders die op zo een dag de nodige eerbetoon moeten krijgen. En die zijn er een heleboel. Ik wil toch stilstaan bij het feit dat mannen/vaders een even belangrijke rol als vrouwen/moeders hebben binnen het gezin.

Vooral als het gaat om de opvoeding en het dragen van verantwoordelijkheid. De mannen die hun werk naar behoren doen, een compliment. Gaat u zo verder. Hoewel er goede vaders zijn dwingt de werkelijkheid mij ook te stellen dat er vaders zijn die zich niet goed kwijten van hun taak. Ik noem hierbij dronken vaders, mannen die hun gezin emotioneel kapot maken of mannen die gewoon kinderen op aarde hebben gezet zonder dat ze daarvan kennis dragen. Ik wens deze groep vaders op deze dag een extra stimulans te geven.

Ik roep u op om te beseffen hoe belangrijk u bent. Wees aub een goed voorbeeld voor uw directe omgeving. Indien u kinderen heeft en u hebt nooit op een correcte wijze bijgedragen aan hun opvoeding, dan is deze dag een goede kans om daarover goed uw gedachten te laten gaan. Het is nooit te laat voor de ommekeer in uw leven. De samenleving heeft behoefte aan sterke en gezonde gezinnen. Laten we vooral onze kinderen de extra aandacht en liefde schenken die zijn nodig hebben. Op deze wijze zullen ze ook naar ons opkijken. Ik wil van deze plaats uit ook de Stichting Man Mit Man in de schijnwerpers plaatsen. Deze organisatie heeft het op zich genomen om de mannen te doen beseffen wat hun rol is in de samenleving maar meer nog binnen de gezinnen. Keep up the good work.

Cliffton Saridjan

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.