Transparantie is eerst in het licht zijn, dan het licht op de ander schijnen en zo alles doorzichtig houden.

Als er met modder in het donker gegooid wordt, kan het in de ogen terechtkomen. Voordat doorhebben vanuit welke hoek het komt bekend is, zal de lijdende aan het ongemak allicht diegene op wie er gewezen wordt aanmerken als de schuldige. Des te meer als diegene de handen uit de mouwen steekt en ploetert of heeft geploeterd in de modder.

Het is erg dat er veel inzet gepleegd wordt om leden van vakbonden modder en zand in de ogen te gooien en te strooien, waarbij er ook niet geschroomd wordt om de schuld bij een ander neer te leggen.

Ik volg, als geïnteresseerd in en betrokken bij het wel een wee van Suriname, ook de perikelen rond de AVVS De Moederbond. Mij bekruipt heel zwaar drukkend en dwingend de gedachten dat er meer in het spel is dan alleen de contributie en schorsingskwestie van de 21 lidbonden.

Er wordt in mijn kijk en opinie veel in het duister gehouden over deze kwestie. Ik hoop dat het een suggestie van mij is dat niet bewaarheid zal zijn/worden als en wanneer de onderstaande vragen beantwoord zijn/worden.

Een zeer vervelend ontstane onderbuikgevoel maakt dat ik als rechtgeaarde geboren Srananman mij subiet afvraag:

- is het niet handig dat de bestuurders van die bedoelde 21 lidbonden eigen openheid van zaken geven omtrent de inrichting en administratie van die bonden, om zo aan het licht te brengen wat ertoe geleid heeft binnen hun eigen organisatie(administratie) dat de contributies niet zijn afgedragen aan de AVVS De Moederbond;

- is het niet dat de leden van die lidbonden, overwegend bij inhouding op hun salaris, contributie betalen aan die lidbonden en dus dat die lidbonden sowieso verzekerd zijn van de (maandelijkse) financiële ledenbijdragen;

- is het niet dat het oneigenlijk gebruiken van vakbondsmiddelen door de vakbondsbestuurders van de 21 lidbonden, ten grondslag ligt aan het in de handwerken en of bewerkstelligen van de schorsing van deze 21 lidbonden;

is het niet tegen beter weten in dat de bestuurders van deze 21 lidbonden het besef verzwijgen dat als zij als persoon geschorst hadden kunnen worden, zij persoonlijk en niet de 21 lidbonden door de leiding van de AVVS De Moederbond geschorst zouden worden;

- is het niet dat ook (weer) oneigenlijk gebruik en zwaar misbruik wordt gemaakt van het zijn van bestuurders van deze 21 lidbonden, om mogelijke oneffenheden te verduisteren en zo buiten het licht en het zicht van de gehele bevolking te houden.

Ik beschuldig niemand, maar het zijn enkele van de in mij opgekomen vragen die ik stel en hier heb neergelegd. Als bestuurders van vakbonden het beste met hun achterban, de Surinaamse werkende klasse, en ons geliefd Suriname voor hebben, dan zullen eerst zij in het licht staan en dan het licht werpen op een ander of anderen.

Met De AVVS De Moederbond heb ik geen ander verband dan dat ons beider ontstaan in Suriname is. Vakbondsbestuurders van alle vakbonden in Suriname, vertoon transparantie en sta met zijn allen in het licht. Onderwerpt u aan de bediening waarvoor u hebt gekozen en waarin u zich ook, door hardwerkende leden, heeft laten (ver-)kiezen.

Leden van de vakbonden, let op deze uitspraken, uitdrukkingen en gezegden, want hun kern is altijd waarheid:

1.- Wanneer de vos de passie preekt, boer let op je ganzen;

2.- Kaiman lóng gi alén, ma’ na in’ liba a gó;

3.- When you meet Worst, then you’ll see how Good bad is.

Héri libi té na dédé, mi sa féti gi Sranan!

Dennis. E. Belfor

Rotterdam – Nederland

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.