De democratie, de persvrijheid, geeft mij de ruimte om analyses te maken over allerhande vraagstukken. Het kan een politieke, een economische of een demografische analyse zijn. De heer Michel Rijkaard heeft zijn mening op mijn ingezonden artikel gegeven op GFC Nieuws. Ik ben bijzonder blij met zijn reactie; zonder emoties heeft hij zijn best gedaan om mij uit te leggen dat mijn wetenschappelijke analyse niet correct is.

Alle anderen zaken zal ik in dit artikel voorlopig buiten beschouwing laten, omdat ik niet in een gebed wil belanden zonder einde. Als docent cultuurgeschiedenis bij IBW (opleiding Guillermo Samson) kan ik uiteraard uitgebreid over etniciteit schrijven. Ik kan ook het kiezersgedrag in Suriname op alle stembureaus analyseren.

Meneer Rijkaard moet de heer John Krishnadath contacten en vragen wat het resultaat van het IDOS-onderzoek in september 2008 over het kiezersgedrag van de etnische groepen in Suriname, is geweest. In mijn laatste twee boeken heb ik delen uit dat IDOS-onderzoek opgenomen. Heel simpel komt het erop neer dat mijn analyse (25.000 Hindostanen hebben op de NDP gestemd), volgens meneer Rijkaard, niet op waarheid berust, maar een verzinsel is.

Hij vraagt zich af hoe ik aan die gegevens ben gekomen dat 25.000 mensen die op Ramadhin en Parmessar lijken (Hindostanen dus) op de NDP gestemd hebben. Meneer Rijkaard, ik heb genoeg onderzoekmethode, -technieken en statistische kennis opgedaan, tijdens mijn MO-A en MO-B opleiding geografie, om een gedegen, verantwoord en wetenschappelijk onderzoek te doen.

Wanneer ik analyses maak over het kiezersgedrag en deze cijfers ook publiceer, zal dat nauwelijks een verschil van 1% of 2% geven. Heel belangrijk is dat je de etnische samenstelling van de bevolking per ressort en ook per district kent (met officiële cijfers van de volkstelling). Als tweede moet u alle demografische gegevens (etniciteit) van alle ressorten in Suriname kennen. Ten derde moet je alle gegevens van alle stembureaus hebben (opvragen bij CHS) en dan kunt u haarfijn uw analyse maken. Ik ben bereid U gratis mijn wetenschappelijke kennis over te dragen, waardoor u zelf een onderzoek kunt doen. Een algemeen verhaal, zonder een goede onderbouwing, maakt bij mij geen indruk. Ter illustratie geef ik een voorbeeld van twee stembureaus van het district Marowijne:

Uitslag verkiezingen van de stembureaus 475 en 491 in het district Marowijne in 2010

Politieke partijRessort Galibi;

stembureau 475

%Ressort Moengo Tapoe;

stembureau  491

%
BVD277.31%20.46 %
Volksalliantie7219.51%102.32 %
A-Combinatie61.67%38488.47%
Nieuw Front00.00 %266.0%
Mega Com.26471.54%123.28%
Totaal369100.0%434100.0%

Uit deze uitslag blijkt dat de meeste Inheemsen (71.54 % van de kiezers) op Galibi (stembureau 475) op de Mega Combinatie gestemd hebben. Ik was niet daar aanwezig; ik heb de kiezers niet geteld, maar U kunt deze cijfers welke ik nu publiceer, niet weerspreken, meneer Michel Rijkaard.

Op Moengo Tapoe (stembureau 491)  heeft de A-Combinatie 88.47% van de stemmen behaald. Mijn conclusie is dat de Marrons op Moengo Tapoe massaal op de A-Combinatie gestemd hebben. Ik was niet daar aanwezig; ik heb de kiezers niet gesteld, maar mijn conclusie is wel correct, meneer Michel Rijkaard.

Een voorbeeld uit de VS

Kort na de vorige verkiezingen in de Verenigde Staten van Amerika, heeft het ochtendblad “De Ware Tijd”, het stemgedrag van de kiezers in de VS van Amerika geanalyseerd. Ik heb die krant een tijdje bewaard, maar ik weet niet meer waar de krant nu is, anders had ik delen uit de krant voor U geciteerd. In de krant stond duidelijk dat ruim 90% van de zwarte Amerikanen in de VS op Barack Obama (op de Democraten) gestemd hadden; ruim 70% van de Latino’s/Aziaten in de VS, hadden ook op Barack Obama gestemd.

Met de stemmen van de zwarten en de Latino’s/Aziaten zou Barack Obama niet voldoende stemmen behaald hebben om de verkiezingen te winnen. De blanke Amerikanen (de meerderheid van de kiezers) hebben eveneens op de Democraten (Barack Obama) gestemd. Nu moet meneer Michel Rijkaard mij komen uitleggen of de politieke analisten van de Verenigde Staten van Amerika al die miljoenen kiezers van Amerika opgeteld en afgetrokken hebben, om na te gaan welke zwarten, welke Latino’s/Aziaten of blanken of de partij van Barack Obama ( Democraten) gestemd hebben.

Tenslotte wil ik het volgende meegeven

Het is geen schande dat een mens wetenschappelijk- of analytisch vermogen mist. Het is ook geen schande om bij anderen navraag te doen of informaties in te winnen. Meneer Michel Rijkaard, ik wil U adviseren om die twee delen (Dynamiek in de politiek deel 1 en 2, van de auteur Hardeo Ramadhin) te kopen en goed te bestuderen, waardoor u voortaan wetenschappelijke analyses niet gaat bagatelliseren. Anno 2012 is de wetenschap, vooral archeologen (ook in Suriname ), zo ver, dat zij haarfijn de ouderdom van artefacten kunnen bepalen.

Zij hebben daarvoor gestudeerd (wetenschappelijk gevormd) en daarom kunnen deze wetenschappers op een verantwoorde/wetenschappelijke manier zaken analyseren en dit vastleggen voor het nageslacht. Meneer Michel Rijkaard, U hoeft geen open brief te schrijven om een open deur in te trappen. De komende dagen, weken en maanden ga ik regelmatig, per district, per ressort en per stembureau het kiezersgedrag van de afgelopen verkiezingen analyseren.

Hardeo Ramadhin
In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.