Er is al lange tijd een discussie gaande in ons land om de politieke partijen bij wet te verplichten om de kiezerslijsten een afspiegeling te laten zijn van de etnische groepen in de samenleving. Ook de besturen van onze politieke partijen en de vakbonden zouden op dergelijke wijze gestructureerd moeten worden.

Door de creoolse overheersing die vooral in de koloniale tijd door de verdeel- en heers tactiek van de kolonisatoren is bevorderd, zien we bijvoorbeeld dat steeds helden en of vrijheidsstrijders van een bepaalde etnische groep met een zekere opzet consequent naar voren worden geschoven. Ook al hebben deze zogenaamde helden maar een minimale bijdrage geleverd aan de opbouw van Suriname.

Vandaar dat zij ook niet bekend zijn bij de jeugd en of geen enkele indruk op hen maken. Een beeld wat we ook zien bij het eindadvies dat de commissie Nationale vrije dagen van Suriname geeft onder leiding van M. Powel. In deze commissie zijn overigens leden van diverse etnische groepen vertegenwoordigd. De creoolse groep was oververtegenwoordigd.

In een eerder artikel heeft de gerenommeerde wetenschapper R. Gowricharn reeds gewezen op de creoolse overheersing in Suriname die in vele facetten van het dagelijks leven merkbaar is. Ook de historicus D. Baboeram (pseudoniem: Sandew Hira) beschrijft in zijn boek “Van Priary tot de Kom (1982)” de geschiedenis van de strijd die alle bevolkingsgroepen hebben gestreden vanaf de allereerste vormen van kolonisatie.

Afspiegeling Surinaamse situatie in Nederland

De Apartheid die wij als natie meestal als een verfoeilijke vorm van mensonterende omstandigheid zeer fel bestrijden, zien we ook bewust of onbewust de kop opsteken in Nederland. Zo bestonden er tot voor kort gesubsidieerde welzijnsinstellingen in Nederland die veelal een afspiegeling waren van de verschillende etnische groepen in ons land.

Deze welzijnsinstellingen bestreden elkaar op alle mogelijke manieren op alle fronten. Ruzies en vechtpartijen waren er aan de orde van de dag. Tevens is het nu nog maar de vraag waarom er een creoolse Kwakoe-festival in Amsterdam en hindostaaanse Milan-festival in Den Haag moet bestaan. Naar buiten toe wekken ze de indruk multicultureel te zijn.

Mijns inziens is dit controversieel! Ook de opvoeringen van J. Raymann op de Nederlandse televisie doet het voorkomen alsof er in Suriname alleen creolen en bosnegers wonen wanneer hij constant als “kotomisie” gekleed met koto en anjisa opkomt. De humor van deze situatie zie ik echt niet in! Genoemde kledingstukken worden in de creoolse herkomstlanden (in Afrika) nauwelijks gedragen. Is het misschien daarom dat de PvdA (Partij van de Arbeid) nu voor de afwisseling een Surinamer met een hindostaanse naam als volksvertegenwoordiger heeft gekozen in Nederland?

Corruptie is een voedingsbodem

Heel veel onderzoek heeft voldoende aangetoond dat corruptie en patronage een voedingsbodem kunnen zijn voor de raciale politiek die al zoveel jaren bestaat in Suriname. Bijna alle belangrijke wegen zijn vernoemd naar de vele corrupte politici die ons land heeft voortgebracht. Constant zien we dat er stand- en borstbeelden van deze politici worden onthuld.

Van een politicus die meer dan vijftig jaar het beeld heeft bepaald in ons land is bekend dat hij in zijn eigen straat geen elektriciteit heeft gebracht, noch water, en deze weg waar deze persoon is geboren, is ook niet door zijn inbreng of bijdrage verhard. Toch worden dit soort figuren nog op een aanstootgevende wijze op handen gedragen in ons land.

De huidige machthebbers zouden de straten die recentelijk naar politici zijn vernoemd, en historisch aansprekende namen hadden, moeten herbenoemen in de oorspronkelijke straatnamen. Zo moet de Gravenstraat blijven, en ook de Rust en Vrede-, Wanica- en de Coppenamestraat.

Trouwens waarom is de Laan van Tourtonne (zo was deze straat vroeger bekend) nog steeds niet naar de alom gerespecteerde Dr. Mac Donald vernoemd? Voorts zou je natuurlijk ook de vraag kunnen stellen waarom er nog steeds geen aanscherping is gekomen op de al bestaande anticorruptiewetgeving die zijn ondeugdelijkheid en of onwaarde reeds heeft bewezen.

De politieke partijen

De politieke partijen moeten aangeven welke issues er bij de verkiezingen in 2015 aan de orde zullen zijn. De kiezers laten zich niet meer in het ooitje nemen met verkiezingsbeloften die toch niet waargemaakt zullen worden. Ook aan natievorming zal er hard gewerkt moeten worden. De  emotionele waarde die een nationale feestdag heeft, moet voor alle etnische groepen gelden! Daartoe moet de jeugd nu al opgevoed worden. Deze binding hebben de meeste ouderen niet in ons land omdat zij nog in het Suriname van de Apartheid zijn opgegroeid. Daar moet natuurlijk zo snel mogelijk een einde aan worden gemaakt. Wellicht wordt er door de huidige politici ook hiervoor voorwaarden gecreëerd.

Robby Roeplall

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.