De aankondiging van de vice president in het parlement dat er elk jaar SRD.10 miljoen opzij wordt gezet voor noodhulp aan slachtoffers van calamiteiten is een goede geste. Dit is wat velen in de samenleving al jaren roepen. Het NCCR werkt naar behoren en doet alles wat in haar vermogen ligt.

Tot op dit moment kan er slechts op beperkte wijze hulp geboden worden. Na de ramp van afgelopen woensdag is gebleken dat er zeker meer dan 140 meldingen binnen zijn gekomen van burgers die hulp nodig hadden. In de meeste gevallen ging het om daken die zijn weggewaaid of ramen en shutters die het hebben begeven tijdens de rukwinden.

Dit kost geld en arme gezinnen zitten met hun handen in het haar als dit gebeurd. Ik spreek de hoop uit dat de regering werkelijk doet wat ze heeft beloofd door elk jaar de SRD.10 miljoen beschikbaar te hebben voor een noodfonds of rampenfonds. Zo gauw dit geld er is zal het zeker met een goede coördinatie, zorgen voor wat de rust bij de burgers die zich druk maken om eventuele schade door natuurgeweld in de toekomst.

G.T.Vermeer

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.