Onze ergernis was groot te vernemen over de dienstreis van een turbominister op Onderwijs en Volksontwikkeling. Zelf vertelt hij een verhaal dat het om de verhoging van ons onderwijspeil gaat. Dat is een gewoon uit zijn duim gezogen verhaal. Wederom zien we dat de heer Jozefzoon bepaalt niet in dienst werkt van de Surinaamse samenleving. Maar, hij maakt het nog erger en bedenkelijk als hij beweert dat de leermiddelenkeuze niets te maken heeft met curriculumontwikkeling.

En dit van iemand die jaren heeft gewerkt bij de SLO (Stichting Leerplanontwikkeling Suriname). Jozefzoon bewijst zijn incompetentie wederom door zijn uitspraken. De volgorde is inderdaad het op orde hebben van curricula van de verschillende schooltypen in Suriname. Want het probleem in Suriname is niet alleen het aanschaffen van leermiddelen, maar eerst vaststellen wat onze kinderen moeten leren bij de verschillende vakken in de verschillende schooltypes in Suriname. Het zijn niet de boeken uit het buitenland die bepalen wat onze leerlingen moeten leren!

Terecht zeggen critici dat je eerst in huis moet kijken naar de bestaande leerplannen van de verschillende typen scholen in Suriname en betrek je lokale deskundigen. Zet meer Surinaamse inhoudsdeskundigen aan het werk om studie- en leermateriaal te ontwikkelen. Ook wij in Suriname moeten uitgeverijen gaan stimuleren om Surinaams onderwijsmateriaal te gaan ontwikkelen. Wij kunnen toch niet jaren afhankelijk blijven van het Nederlandstalige grondgebied.

Ook begrijpen we niet dat aan de ene kant Nederland wordt afgezworen in ons buitenlands beleid en tegelijk de turbogezant van onze president per business class van de KLM reist naar Nederland om inkopen te gaan doen voor Suriname. Is dit consistent met het gedrag van deze regering? Wat we zien is een ‘hit and run’-strategie van Jozefzoon. Men is uit op populistisch beleid. Snelle en populaire maatregelen om het onderwijsveld het idee te geven dat men iets doet. De ongecontroleerde acties zullen op korte termijn resultaten opleveren, maar zijn helemaal niet structureel van aard.

Het grotere probleem wat we moeten gaan inzien is dat Jozefzoon na het pesten van de vorige minister het nu voor mekaar heeft en de scepter zwaait op onderwijs en de minister dirigeert alsof er niets aan de hand is. Hoort u de nieuwe minister iets zinvol zeggen over beleid? Zonder goed nadenken en dialoog met het veld regent het van quick-wins om korte termijn populaire maatregelen te nemen en zo de indruk wekken alsof er gewerkt wordt. De verkeerde personen worden betrokken en er wordt al gesmeten met snoepreisjes. Dit is het begin van een lange reeks van ondoordachte acties op het Minov.

mr. drs. Guillermo Samson

jurist / econoom

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.