Op GFC heb ik gelezen dat de heer Salam Somohardjo, de speciale afgezant van de president met een delegatie naar Indonesië vertrekt om afspraken te maken om investeerders aan te trekken voor Suriname. Hij zal ook contacten leggen met grote ondernemers om handelszaken te doen met Suriname De president heeft alle vertrouwen in Somohardjo en is ervan overtuigd dat de missie met goede resultaten terugkeert.

Wij moeten altijd positief blijven, maar wij hadden liever verwacht dat de investeerders naar Suriname komen waardoor zij zich persoonlijk in Suriname konden oriënteren  en  makkelijke een beslissing zouden kunnen nemen in welke sector zij interesse zouden hebben. Alle deskundigen zijn in Suriname aanwezig en voor specifieke vragen zouden wij de juiste mensen kunnen aanwijzen  om de investeerders meer diepgang te geven waardoor zij meer vertrouwen krijgen.

Twijfels aan Somohardjo

Indien een team van Surinaamse deskundigen ( ik noem slechts enkele personen op zoals ; ir Winston Caldeira, ir Iwan Krolis, ir Henk Ramdin of drs Eddy Jharap ) de delegatie zou  leiden naar het verre oosten, had het Surinaamse volk meer vertrouwen dat er serieuze gesprekken op niveau gevoerd zouden worden. Geen enkele investeerder op deze aardbol komt in een land met kapitaal zonder goede informatie te hebben over het functioneren van de rechtelijke macht, het onderwijssysteem, hoe is de energievoorziening, hoe is het gesteld met de infrastructuur( wegen, telefoonverbindingen, electrificatie, drinkwater), hoe staat het met de criminaliteit, wat zegt de belastingwetgeving en zo kan ik deze rij verder aanvullen. Zijn er investeerders in de mijnbouwsector dan willen zij meer weten over  de geologie ( in gesteenten waarin goud en koper voorkomen) en over de geomorfologie.

Ik denk niet dat meneer Salam die expertise in zich heeft om op deze specifieke vragen een bevredigend antwoord  te geven aan serieuze investeerders. De investeerders zouden ook presentatie willen hebben over onze natuurlijke hulpbronnen. Investeerders komen meestal met topdeskundigen ( wetenschappers, hoogleraren , accountants, economen, actuarissen, geologen, mineralogen etc) om gesprekken te voeren . Wij moeten de delegatieleider kritisch beoordelen, zonder emoties, over zijn expertises en wat zijn vermogen is. Een politicus hoeft nog geen expert te zijn om investeerders aan te trekken.

Hoe serieus zijn wij in Suriname

Zodra je zaken aanhaalt over personen die de kwaliteiten en expertise missen om zaken voor het land  te realiseren, worden zij boos. Zij zien dat als een persoonlijke aanval. Wij moeten groot denken omdat politici komen en politici ook verdwijnen. Deze speciale afgezant van de president is al bijna twee jaren bezig investeerders aan te trekken voor Suriname, maar het Surinaamse volk heeft concreet niet veel gemerkt van zijn inspanningen. Over 10 a 15 jaar zijn  bijna alle politici die nu de lakens in dit land uitdelen van het politieke toneel verdwenen. De natie Suriname Suriname zal blijven en de komende generatie  moet het hebben van  wat hun leiders voor hen achtergelaten hebben. Wij moeten met staatszaken geen grapjes maken.

De president moet topdeskundigen( met veel kennis en ervaring) naar het buitenland sturen om investeerders aan te trekken. Wij moeten niet denken dat Suriname de wereld is. Wij zijn een minispeler op deze aardbol en daarom moeten wij als klein land  heel accuraat te werk  gaan om investeerders binnen te halen in duurzame sectoren. Vooral in de landbouw en in de veeteelt hebben wij veel potentie.

Voor business  hebben wij geen delegatie nodig

Om zaken te doen in de handel moeten wij  geen delegaties naar het buitenland sturen .Via internet heeft men de aardbol in de huiskamer; men kan alle gecertificeerde bedrijven op internet vinden ; men weet precies welke producten ; welk merken tegen welke prijs  dat bedrijf de producten op de wereldmarkt brengt. Via Google hebben wij alle gegevens van alle burgers op deze aardbol in onze huiskamer. De bekende Indiaase acteur Rajesh Khanna is vandaag  overleden .Via Google weet de wereldgemeenschap als. Samenvattend kan ik nu al zeggen dat de delegatie naar Indonesië niet het gewenste resultaat zal opleveren voor de natie Suriname . De delegatieleider is niet de juiste persoon die de trekkersrol moet spelen. Nu hoor ik al dat mensen zeggen : “Een snoepreis met een paar handelaren en partijgenoten”.

Hardeo Ramadhin

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.