Meneer de redacteur, alvast mijn dank voor de ruimte mij geboden. De laatste dagen is minister Edward Belfort van Justitie op werkbezoek in de diverse districten. Recentelijk ook in Nickerie waarbij de kwestie opvang slachtoffers huiselijk geweld aan de orde kwam. Het is schrikbarend te moeten vernemen dat de cijfers in dit district aan de hoge kant liggen.

Uit onderzoek blijkt dat de daders een drugs- of alcoholverleden hebben. Maar het probleem begint goed wanneer blijkt, dat de slachtoffers nergens opgevangen worden wanneer de verdachten/daders tekeer gaan. Veelal is men financieel sterk afhankelijk waardoor in sommige gevallen men de aangifte intrekt. Het is zaak dat de regering dringend naar een oplossing uitkijkt.

Het probleem speelt niet vandaag maar regeringen hebben gefaald uit te kijken naar een goede oplossing. Hierdoor blijven we maar in die vicieuze cirkel draaien en er maar geen oplossing schijnt te komen. Het is toch niet moeilijk om bijvoorbeeld een stuk grond vrij te maken een gebouw hiervoor op te zetten? Overheid, u dient wakker te worden en spoedig in te grijpen. Onderschat u het fenomeen van huiselijk geweld niet.

S.R.

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.