Geachte redacteur. Ik wil kort een punt naar voren brengen dat mij in zeer ernstige mate stoort. Het gaat om sommige slechte wegen in Paramaribo. Toen in gisteren met een familielid door sommige straten van onze hoofdstad reed, schaamde ik mij diep.

U moet begrijpen dat het familielid hier op vakantie is en ik haar delen van de stad wil laten zien. Maar dat gaat echt niet met veel plezier.

Op veel plekken, zoals bij Charlesburg, zijn de straten grotendeels gewoon opengebroken. Ik heb begrepen om waterleidingbuizen te vernieuwen. Kan men na de werkzaamheden de kraters niet herstellen? Ook de Ringweg is een doffe ellende! Bestuurders moeten zich in allerlei gevaarlijke bochten wringen om schadeloos op de plaats van bestemming te komen. Dit past toch niet meer in het jaar 2012. Het is om je dood te schamen!

De overheid zal snel moeten handelen om dit soort belachelijke taferelen tot het verleden te laten behoren. Zo kan het echt niet verder!

Mevrouw H. Thijm

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.