Wat ik hier wenst op te merken is geen nieuws. Het is een verschijnsel dat elke keer weer plaatsvindt in een aantal wijken in ons land. We zien dat de vuilophaalwagens de rommel verwijderen waarna dezelfde mensen van de buurt die steen en been klagen over het schoonhouden van het milieu weer hun eigen vuil dumpen op de hoeken van straten.

Meneer de redacteur, we kunnen nog zoveel schreeuwen en de overheid kwalijk nemen dat vuil niet op tijd wordt opgehaald maar wij als burgers gaan ook ernstig in de fout. De vuilniswagen is nauwelijks weggereden en men gooit al vuil op de hoek van de straat. Voor de duidelijkheid bedoel ik niet dat men de zakken in de bakken deponeert maar gewoon op straat.

Ik kan zo buurten opnoemen waar dit met de regelmaat van de klok plaatsvindt maar doe dat liever niet. Mijn punt is dat wij als burgers onze buurten ook moeten helpen schoonhouden. Doen wij dit niet dan zoeken we nog meer meer problemen vooral in de regentijd. Bedankt voor de publicatie.

Georginio Th. Vermeer

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.