Het is nu wel duidelijk geworden dat alleen politieke combinaties een vuist kunnen maken bij het vormen van het bestuur van ons land. Het maakt daarbij thans niet meer uit of de leiders van bepaalde politieke partijen al of niet een crimineel verleden hebben. Kiezers nemen het tegenwoordig niet (meer) zo nauw met de vroegere morele waarden. “Ik zou zelf nooit stemmen op iemand met een strafblad die strafbare feiten heeft begaan door ernstige misdrijven te plegen”. Maar veel kiezers hebben aan dit soort kwesties tegenwoordig geen boodschap meer.

Liever iemand met charisma die het land verder brengt dan iemand die mooie praatjes verkoopt, is wat men van sommige kiezers hoort. En ik kan deze kiezers natuurlijk niet in alle opzichten ongelijk geven! Het is niet goed voor ons land dat bijvoorbeeld de Nieuw Front Combinatie (NF) bij de verkiezingen in 2015 niet weer met lege handen staat, en de Megacombinatie (MC) in zijn hemd staat omdat zij als combinaties elkaar uitsluiten.

Politieke analisten

Elke week lezen wij weer hoe zogenaamde politieke analisten op alle mogelijke manieren de huidige coalitie vanuit een bepaalde vooringenomenheid bespreken. Vaak heel negatief! Dit gebeurde ook in de jaren tachtig van de vorige eeuw, en was tevens de aanleiding voor de staatsgreep. De militairen kregen heel veel steun (zowel moreel als materieel) van bepaalde politieke partijen. Elke rechtgeaarde Surinamer zou dit eigenlijk moeten afkeuren! Daarna waren het dezelfde politieke partijen die na de machtsovername fel van leer trokken tegen de militairen omdat zij niet tot samenwerking kwamen om de partijpolitieke belangen die vaak waren gestoeld op corruptie, nepotisme en patronage te behartigen. Sommige leiders van de traditionele politieke partijen hebben zelfs als “wegschopminister” gediend onder de militairen. Dus waar praten bepaalde politieke analisten nu eigenlijk over?

Samenwerken

Toen het eerste kabinet Bouterse was geformeerd, klaagde menigeen over de afspiegeling van de samenstelling van onze bevolking in de benoemde ministers. Bepaalde etnische groepen waren niet vertegenwoordigd! Nu is minister Sitaldien benoemd op een belangrijk ministerie, en is het weer niet goed, ondanks dat het bekend is, hoeveel tegenwerking deze bewindspersoon ondervindt bij het vaststellen van haar beleid. Immers dit ministerie is al lange tijd niet meer een ministerie waar integere en deskundige professionals het voor het zeggen hebben. Al in de NF-regeerperiode voerde een veel te zwakke en slecht functionerende minister het bewind op dit ministerie. Weet u dit nog? Ik ben in ieder geval tevreden dat minister Sitaldien het gebruik van de spelling van de Nederlandse taal wil moderniseren. Van mij verdient deze minister een pluim en ook haar coach de heer Jozefzoon! Suriname is lid van de Nederlandse Taalunie waarin ook Nederland en Vlaanderen op velerlei gebied samenwerken.

Politieke partijen

De huidige politieke partijen zijn nog steeds gestructureerd door zowel hun bestuur als de achterban voornamelijk te rekruteren uit een bepaalde etnische groep. Dit is niet meer van deze tijd en ontzettend racistisch. Dit kun je op geen enkele wijze meer verkopen. Alle politieke partijen in ons land maken zich schuldig hieraan. Let u maar op de wijze waarop de kiezerslijsten worden samengesteld in de diverse kiesdistricten. Dit zou eigenlijk bij wet verboden moeten worden. De politieke groepering die dit in het parlement durft aan kaarten, schrijft historie. En waar blijft de anticorruptiewet? Natuurlijk zijn er wetten die corruptie verbieden, maar wie houdt zich hieraan? Een verscherping tegen corruptie is altijd goed, omdat dit kwaad zich op alle niveaus afspeelt, en de vooruitgang van ons land tegengaat. “Wanneer begint deze kruistocht?”

Alle politieke partijen zouden door samenwerking de toekomst veel beter kunnen maken voor onze kinderen. Natuurlijk moet er nog onderhandeld worden over de (rand)voorwaarden, maar het moet nu stoppen met elkaar alleen te beoordelen op wat men fout doet, en daar (politieke) munt uit slaan. Leiders bij de politieke partijen mogen niet meer gekozen worden op hun kerkelijke gezindheid, maar op hun competenties, deskundigheid en (politieke) ervaring. Wie China heeft bezocht, ziet hoe snel de ontwikkelingen kunnen gaan. Daarbij is discipline, eenheid en saamhorigheid heel belangrijk. Elke burger levert zowel individueel als in groep een bijdrage. Waarom kan dat door goede samenwerking en hard werken ook niet in ons land? Wellicht moeten de vernieuwingsbewegingen weer van zich laten horen om de trend aan te geven. Ik verwacht dat het gaat lukken!

Robby Roeplall

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.