Met zijn ingezonden stuk in GFC Nieuws van vandaag is Robby Roeplall zeer racistisch bezig. Meteen al in de eerste alinea stelt hij: “Door de creoolse overheersing, die vooral in de koloniale tijd door verdeel- en heerstactiek van de kolonisatoren is bevorderd, zien we bijvoorbeeld dat steeds vrijheidsstrijders van een bepaalde etnische groep met een zekere opzet consequent naar voren worden geschoven.”

In welke tijd leeft Roeplall dat hij spreekt over creoolse overheersing? Toevallig hebben de contractarbeiders bij hun aankomst in Suriname de creolen hier aangetroffen, maar dat is inmiddels meer dan 100 jaar geleden.

Om deze ‘stelling’ te onderbouwen verwijst hij a) naar de Commissie Vrije Dagen, b) naar de “gerenommeerde” wetenschapper R. Gowricharn en c) naar de (in zijn ogen kennelijk niet gerenommeerde) historicus D. Baboeram en diens onder zijn ‘nom de plume’ Sandew Hira geschreven boek “Van Priary tot en met De Kom”.

In genoemde commissie waren volgens Roeplall “overigens” wel leden van diverse etnische groepen vertegenwoordigd, maar zegt hij zonder getal(len) te noemen, de creoolse groep was oververtegenwoordigd. Over Gowricharn zegt hij “dat die In een eerder artikel reeds heeft gewezen op de creoolse overheersing in Suriname die in vele facetten van het dagelijks leven merkbaar is”.

Ik ben niet met dat artikel bekend, maar de vraag is over welke tijd Gowricharn in dat artikel schrijft. Waarschijnlijk is dat citaat even tendentieus als wat Roeplall zegt over Hira, “die de geschiedenis beschrijft van de strijd die alle bevolkingsgroepen hebben gestreden vanaf de allereerste vormen van kolonisatie”, want die geschiedenis handelt over “alle bevolkingsgroepen” en niet alleen de creolen! Het is duidelijk dat Roeplall nog leeft in de tijd dat de Hindoestanen in Suriname achter elke boom een creool met een wapen vreesden.

Corruptie voedingsbodem

‘Wetenschapper’ Drs. Robby Roeplall trapt een open deur in met zijn constatering: “Heel veel onderzoek heeft voldoende aangetoond dat patronage en corruptie de voedingsbodem zijn voor de raciale politiek die al zoveel jaren bestaat in Suriname.” Om het vervolgens te hebben over “de vele corrupte politici die ons land heeft voortgebracht”.

Het wil er bij Roeplall kennelijk nog altijd niet in dat wat hij nu betitelt als ‘apartheid’ niets anders is dan de door de kolonisator geïnstitutionaliseerde en eeuwenlang gepractiseerde verdeel- en heerspolitiek, gretig overgenomen door alle Surinaamse politieke partijen, die zichzelf tot op de dag van vandaag in stand houdt door patronage. Zie het niet verlenen van quorum door Somohardjo en het al of niet afbouwen van de dijk van Commewijne!

Onbegrijpelijk en verwarrend is het waar Roeplall spreekt over apartheid, die hij ook de kop ziet opsteken in Nederland, daarbij volledig over het hoofd ziend dat de Surinamers in Nederland hun etniciteit hebben meegenomen en naarstig in stand gehouden. Desalniettemin pleit hij ervoor om “de politieke partijen bij wet te verplichten om de kiezerslijsten een afspiegeling te laten zijn van de etnische groepen in de samenleving.

Ook de besturen van onze politieke partijen en de vakbonden zouden op dergelijke wijze gestructureerd moeten worden.” Hetgeen hij dan meent te moeten rechtvaardigen met zijn constatering: “Door de creoolse overheersing die vooral in de koloniale tijd door verdeel- en heerstactiek van de kolonisatoren is bevorderd, zien we bijvoorbeeld dat steeds vrijheidsstrijders van een bepaalde etnische groep met een zekere opzet consequent naar voren worden geschoven.”

Kortom, Roeplall zwetst zoals gewoonlijk uit zijn nek!

Rolf van der Marck

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.