De afgelopen periode hebben we kennis genomen van het vele natuurgeweld op diverse plekken in ons land. De branden in Nickerie maar ook de huizen of daken die vernield zijn door de rukwinden  of de overstromingen enkele jaren terug in het binnenland zijn daar voorbeelden van. Het zal absoluut niet prettig zijn om zoiets mee te maken. En als dat ook nog gebeurd wanneer het hemelwater naar beneden raast, is het dubbel zo zwaar. Wat ik weet is dat de verzekering deze vormen van schade niet dekt.

Dus wie dit meemaakt kan alleen maar huilen. Al geruime tijd wordt gepraat over een speciaal fonds of noodfonds. Heel wat mensen hebben dit via de media ook gesteld. Ik vraag de regering om deze zaak goed te bestuderen. Als er een fonds bestaat voor dergelijke gevallen dan is de hulp snel geregeld. Nu is het dat buren, vrienden en familieleden de slachtoffers te hulp schieten terwijl wij weten dat bijvoorbeeld een nieuw dak plaatsen geen kleingeld is.

Laat de regering een pot voor deze zaken in het leven roepen. We hebben al een NCCR dat de nodige kennis heeft en dus bruikbare adviezen kan geven. Ik heb persoonlijk geen idee hoeveel er maandelijks of jaarlijks in zo een pot gestopt wordt aangezien ik geen deskundige ben op dit stuk, maar persoonlijk denk ik aan een fonds van minimaal SRD.5 miljoen op jaarbasis. Maar als er iemand is die dit zaakje beter kan uitrekenen is dat natuurlijk meer dan welkom. Het gaat bij mij erom dat burgers een houvast hebben ten tijde van nood.

Meneer/mevrouw de redacteur, ik dank u voor het willen plaatsen van mijn stuk.

Georginio Th. Vermeer

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.