Eldridge D.Zaandam moet het boek van prof.dr. Jean Claude Usunier lezen

Naar aanleiding van mijn artikel welke ik op de GFC-site had geplaatst, had een zekere meneer Michel Rijkaard een reactie gegeven. Zeer gematigd vroeg hij mij hoe ik aan mijn analyse ben gekomen om aan te tonen dat 25.000 Surinamers die op Parmessar lijken, op de NDP gestemd hebben. De volgende dag heb ik een wetenschappelijke en zakelijke reactie gegeven. Ik heb hem uitgelegd hoe je zo’n onderzoek doet. Ik heb twee voorbeelden van twee stembureaus aangehaald van het district Marowijne om aan te tonen hoe de Marrons en de Indianen op deze twee stembureaus gestemd hebben op 25 mei 2010.

Zo kan ik van elk stembureau een analyse maken. Ik heb hem ook uitgelegd dat je aan drie criteria moet voldoen om zo’n onderzoek te doen. Om dat onderzoek te doen moet je wel de onderzoeksmethode en technieken kennen, maar je moet een ruime mate van statistische kennis bezitten. Verder moet je de etnische samenstelling van de bevolking per district en per ressort kennen (deze gegevens moet u halen bij het ABS) en ten derde moet je de uitslagen van de afgelopen verkiezingen per stembureau opvragen bij het Centraal Hoofd Stembureau (CHS). Het is niet even een stelling poneren en een verhaaltje eromheen schrijven. Ik heb het voorbeeld van de Verenigde Staten van Amerika aangehaald.

De politieke analisten hebben onderzocht dat ruim 90% van de zwarten op de Democraten gestemd hebben (Barack Obama). Tenslotte had ik in mijn reactie ook aangegeven dat ik (als docent) bereid ben mijn kennis over te dragen aan de heer Michel Rijkaard, waardoor hij zelf een onderzoek kan doen. Meneer Michel Rijkaard heeft mijn reactie (boodschap) heel goed begrepen en wijs genoeg heeft hij niet meer gereageerd.

Een nieuwe reactie van Eldrige D.Zaandam

Een zekere persoon Eldrige D.Zaandam heeft gemeend een reactie te geven en daarbij gaf hij ook een college. Hij verlegt het accent van mijn artikel (hoe je een onderzoek doet) en probeert via een etnisch verhaal mij een stigma te geven. Ik zou niet reageren, maar als docent (opvoeder) zal ik ook deze meneer een beetje college geven, waardoor hij ook leert zakelijk te reageren. Ik heb het kiezersgedrag (etnisch gedrag) van de afgelopen vier verkiezingen goed bestudeerd en geanalyseerd in Suriname. Niet alleen het kiezersgedrag van de Hindostanen, maar ook van de Javanen, de Marrons, de Indianen en de Creolen. Ik kan hem ook uitleggen hoeveel Surinamers die op Soewarto Moestadja lijken op 25 mei 2012 op de NDP, de KTPI of op de VHP gestemd hebben. Kort voor de verkiezingen had drs. John Krishnadath met zijn IDOS-peiling ook het kiezersgedrag (stemgedrag) van de Hindostanen, de Javanen, de Marrons en de Creolen in diverse districten voorspeld. Toen was er geen vuiltje aan de lucht.

Ook professor Jack Mencke had in zijn onderzoek het kiezersgedrag op etnische basis onderzocht in Paramaribo. Ook tijdens de volkstelling (2012) worden vragen over etniciteit, geloof en ziekten gesteld. Aan de hand van de volkstelling kan men ook nagaan welke zieken bij welke etnische groepen het meest voorkomen. Ik hoop dat mijn boodschap ook door Eldrige D.Zaandam begrepen wordt. Meneer Eldrige D.Zaandam, U moet wetenschappelijke analyses niet bagatelliseren en proberen het accent te verleggen om een ander effect te sorteren. U verwijst mij om het boek “Strafhok” te lezen. Romans vind ik heel leuk om te lezen, maar ik zou U adviseren (warm aanbevelen) om bij mr.drs.Guillermo Samson (hij heeft nog enkele exemplaren in voorraad) het boek over “culturen” met als schrijver prof.dr. Jean Claude Usunier (508 pagina’s; ISBN 90 5261 138 6) te kopen en dit goed te bestuderen.

Na dit boek goed gelezen en ook begrepen te hebben, gaat U voor altijd tot ontnuchtering komen en zult U voortaan geen loze verhaaltjes (of beter gezegd fabeltjes) schrijven. Als mensen geen argumenten kunnen aandragen, geen onderbouwing kunnen geven, geen wetenschappelijke bagage hebben, zoeken zij een weg van de minste weerstand. Die weg van de minste weerstand is: “die man is etnisch bezig; die man verstoort de saamhorigheid in de Surinaamse samenleving; die man is bezig de Surinaamse samenleving in hokjes te delen; die man denkt niet nationaal”. Op deze wijze proberen deze mensen het gelijk aan hun zijde te krijgen. Wij leven niet meer in de oudheid, in de middeleeuwen, in het tijdperk van de renaissance en humanisme. Met fabeltjes en etnisch verhaaltjes gaat U die samenleving niet kunnen beïnvloeden. In het Nederlands heeft men een spreekwoord: “Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten”. Ik hoop dat ook deze meneer tot ontnuchtering komt als hij het wetenschappelijk boek (van wereldformaat), van prof. dr. Jean Claude Usunier gelezen en ook begrepen heeft.

Hardeo Ramadhin

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.