Op het gebeuzel van de Hollander Rolf van der Marck wilde ik eigenlijk niet reageren omdat hij precies onderschrijft wat ik bekritiseer, en mij toch een racist noemt. Bovendien heeft hij de geponeerde onzin op zijn eigen website “Suriname stemt” reeds gisteren gepubliceerd.

Laat mij eerst stellen dat van der Marck vindt dat apartheid in Suriname niets anders is dan de door de kolonisator geïnstitutionaliseerde en eeuwenlang gepraktiseerd verdeel- en heerspolitiek, gretig overgenomen door alle Surinaamse politieke partijen, die zichzelf tot op de dag van vandaag in stand houden door patronage. Ik onderschrijf deze enge, slordige doch niet volledige visie van van der Marck betreffende apartheid, omdat ik in mijn artikel dit standpunt reeds min of meer heb verwoord.

Overigens vind ik de toon waarop van der Marck zijn stellingen ventileert, getuigen van iemand die nauwelijks scholing en of opleiding heeft genoten. Hij kent ook niet het onderscheid tussen wat wetenschap is, en wat ideologie valt op. Om dit kader duidelijker te maken voor hem verwijs ik naar een recente verhandeling van de gerenommeerde wetenschapper D. Baboeram die ik al vanaf mijn jeugdjaren ken, en die ik ten zeerste respecteer.

Zijn boeiende verhandeling is te lezen in: International Institute for Scientific Research (IISR) van 12 oktober 2012. Daarin worden gelukkig ook de door B.S. Mitrasing in zijn boekwerk: “Hindostanen van contractarbeiders tot Surinamers (1978)”, aangehaalde Mathura, Ramdjanee en Raygaroo besproken. Ook mijn goede schoolvriend, de gerenommeerde wetenschapper R. Bhagwanbali, vindt dat genoemde vrijheidsstrijders vergeleken mogen worden met vrijheidsstrijders als Baron, Boni en Joli-Coeur.

Omdat voornoemde auteur niet weet wat onder een racist wordt verstaan, verwijs ik hem naar een werk van hoogleraar Emmer, P (2011); opinie slavernij, in Mare – Leids Universiteits Weekblad. Hij is er intussen berucht geworden met de stelling: “Dat de tot slaaf gemaakten, slavernij leuk vonden”.

Omdat Hindostanen de laatste jaren in alle opzichten vooruit zijn gegaan, beveel ik u ook het werk aan van nog een gerenommeerde wetenschapper namelijk C.E.S. Choennie, hoogleraar Hindostaanse migratie die een rede heeft uitgesproken bij het ambt van bijzonder hoogleraar op 6 juni 2011 om dit te onderzoeken in zijn verhandelingen.

Voorts wil ik u er op wijzen dat psychologische onderdrukking een daad is van onderdrukking waar de ene groep de macht uitoefent over een andere door het breken van de geest van de onderdrukte groep. Onderdrukkers kunnen gebruik maken van verschillende technieken om te onderdrukken, dat wil zeggen ontmenselijking. Zo gebruiken veel mensen (ook creolen en bosnegers) het begrip “Koelie” om onder andere te onderdrukken, afstanden te creëren en macht te genereren.

De president van Suriname heeft bij zijn laatste verjaardag betoogd dat hij meer “gelijkheid” wenst onder de bevolking. Hoe wil hij dit principe als creoolse president bevorderen wanneer hij nauwelijks Hindostaanse ministers in zijn kabinet benoemt ,en zoveel “ongenuanceerde” ontslagen vallen wegens “de gewijzigde beleidsinzichten”. Voorts valt het mij op dat juist van der Marck als persoon mij op het artikel bekritiseert als niet-Surinamer. Bent u niet zelf zeer racistisch bezig, de realiteit en de achtergronden van de Surinaamse bevolking niet voldoende kennende? Of moet ik ook mijn twijfels hebben met uw levenservaring!

Ik heb Zuid-Afrika meerdere keren bezocht, en verfoei in alle opzichten het systeem wat ik daar heb gezien voordat Mandela president werd. Dit systeem wordt nog steeds op zeer geraffineerde wijze in stand gehouden door daar nog aanwezige blanke nazaten. Daarom wil ik geen enkele trek en of symbool hiervan in mijn land identificeren. Dit onkruid moeten wij zo snel mogelijk verdelgen. Overigens niet de creolen waren de eerste bewoners (autochtonen) van Suriname, maar de indianen.

Wellicht wilt u een paar aansprekende vrijheidsstrijders en of helden uit deze groep opnoemen. Voorts heeft de heer Vorstwijk op 24 oktober 2012 in een plaatselijk dagblad gemeld dat de Surinaamse vrijheidsstrijders en helden niet bekend zijn bij de jeugd. Hij is een actie gestart om hieraan meer bekendheid te geven. Ik verwacht dat het niet bij Doedel en de Kom blijft. Tenslotte verwacht ik dat wij – hoe wij hier ook samenkwamen- met meer eendracht, respect en saamhorigheid zullen werken aan ons geliefd, mooi en of schoon Suriname.

Robby Roeplall

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.