Jan Gajetaan

De reactie van Bert Eersteling op mijn artikel “Nieuw politiek blok blijft mogelijk” bevestigt in feite mijn stelling, dat het op de heel korte termijn niet goed zal komen tussen BEP en ABOP. De tegenstellingen zijn klaarblijkelijk zo groot, dat er meer tijd nodig zal zijn om die te overbruggen.

De redenen voor de breuk zijn dermate complexe, dat het te ver zou voeren om daar in dit artikel op in te gaan. Ik heb al eens eerder geschreven dat de BEP een zeer principiële partij is en de ABOP wat meer een realistische of zo men wil populistische koers vaart, dus dat gegeven zal ik niet ontkennen.

Wat ik met mijn analyse heb willen benadrukken is dat vanwege de werking van het kiesstelsel, de kleinere / middelgrote partijen samen moeten werken, of ten onder zullen gaan. Als ABOP en BEP apart de verkiezingen ingaan is er één grote partij die daarvan zal profiteren. Bert weet wel welke partij ik bedoel.

Daarom blijf ik van mijn kant toch hopen op een hereniging op termijn, desnoods in een wat losser verband (geen roulerend voorzitterschap meer), zodat de deelnemende partijen hun identiteit kunnen behouden en vanuit hun eigen principes kunnen werken. Uiteindelijk hebben ze toch hetzelfde doel, namelijk de ontwikkeling van het binnenland en emancipatie van de bewoners daarvan.

De eenheid van de binnenland partijen zou dan hersteld kunnen worden. Als dat in een wat groter blok zou zijn met vijf of zes partijen, dus ook met niet- marron partijen erbij, dan zal er ook minder reden zijn voor rivaliteit tussen BEP en ABOP.

Jan Gajentaan

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.