Het artikel van de heer Jan Gajentaan op GFC Nieuws met als kop “Nieuw politiekblok blijft mogelijk”,geeft aan dat de heer Gajentaan of opzettelijk bezig is wilde scenario te maken,of hij is niet bekend met de politieke werkelijkheid van dit moment in Suriname. Het kan ook zijn dat hij als “ex-ABOP lid” die nimmer de slechte handeling en of reputatie van de leider van deze politieke partij heeft willen erkennen of bevestigen, thans bezig is op subtiele wijze de publieke opinie te beïnvloeden te voordele van de ABOP.

Laat mij Jan zeggen dat het politieke paradigma van de BEP volstrekt en principieel verschilt van die van de leider van de ABOP. Immers,wat voor zin heeft het met iemand een politieke bondgenootschap aan te gaan,die publiekelijk aangeeft dat principe niet geldt in de politiek. Voor de BEP staat principe boven het individueel belang.
De heer Gajentaan zit te fantaseren zonder rekening te houden met de politieke werkelijkheid.

Het is hem aangeraden om alle politieke leiders in Suriname,het land van zijn vrouw,onder een vergrootglas te plaatsen en tracht vast te stellen op basis van enkele criteria (denken over mens en maatschappij, reputatie, solidariteit etc) welke van de leiders bij elkaar horen. Het zal ook goed zijn om niet alleen de leiders onder de loep te nemen maar ook de diverse partijen.

Hij zal voor zover hij niet bekend is met de feitelijke situatie tot die ontstellende ontdekking komen.
Ik vind dat Jan te onderschattend kijk naar de BEP, haar kader en achterban. Bep heeft op geen enkele moment in haar analyse en opstelling rancuneuze actie tegen de ABOP besproken. Ook in onze opstelling blijkt nergens dat BEP rancuneus is naar de ABOP toe, omdat er geen enkele aanleiding en behoefte daartoe bestaat.

Eerder is aangegeven dat BEP een partij is die principes gebaseerd op politieke beginselen maar ook uit puur moreel-ethische opzicht,heel hoog in haar banier voert. Wat voor zin heeft een eventuele rancuneuze opstelling van de BEP dan tegen een partij die zegt dat Principe niet belangrijk is. De “ex-ABOPer” Jan Gajentaan weet bliksem goed dat BEP alles heeft gedaan om ABOP mee te krijgen aan de onderhandeling met de NDP. Het moet deze “ex-ABOPer” bekend zijn dat de NDP leiding in eerste instantie niets van doen wilde hebben met de ABOP. De dreigementen van exponenten van de ABOP uit richting de BEP moeten hem ook bekend zijn.

In elk geval moet ik Jan teleurstellen dat zijn fantasie voor wat betreft het samengaan van PL, ABOP en BEP als fata morgana bestempeld kan worden. Zeker voor wat betreft de komende verkiezingen in 2015.BEP is hard in alle stilte bezig met interne reorganisatie maatregelen,uiteraard met volledig involvement van de achterban via de structuren.
Ik doe geen uitspraak over de overige opties die hij overigens weinig kans van slagen bieden.

Bert Eersteling

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.