Geachte redactie,

Ik heb net het artikel van de heer Rijssel op GFC mogen lezen en Ik verzoek u mijn reactie daarop te willen plaatsen op de website omdat het niet correct is wat er over mij geschreven staat.

Ik wil graag een corrigerende opmerking maken over het artikel. Met alle respect voor de mening van de heer Rijssel, die de mijne echter niet is. Maar dat mag want wij leven in een democratisch land. Maar hetgeen de heer Rijssel stelt over wat mijn mening zou zijn in verband met de toetsing van amnestiewet aan de grondwet is niet correct omdat ik niet de mening heb dat de krijgsraad de bevoegdheid heeft om de amnestiewet te toetsen aan artikel 131,3 van de grondwet.

Integendeel heb ik in het vraaggesprek met Cliffton Limburg aangegeven dat ik van mening ben dat de krijgsraad niet bevoegd is te toetsen aan 131, lid 3 grondwet maar dat deze toetsing overigens bij uitstek een exercitie is van het Constitutioneel Hof. Overigens heeft de Krijgsraad dit ook zelf gezegd in het vonnis.

In het vertrouwen dat deze correctie ook een plekje zal hebben op uw website verblijf ik met de meeste hoogachting.

Dr. Jennifer van Dijk-Silos

advocaat

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.