Tot vervelens toe heeft Hardeo Ramadhin het steeds maar over het etnisch denken en etnisch stemmen. Als onderwijzer en dus opvoeder zou Ramadhin zich diep moeten schamen dat hij die enge hokjesgedachte na al die jaren nog niet achter zich heeft gelaten. Ik vraag me in gemoed af hoe hij zijn werk als onderwijzer al die jaren heeft gedaan. Heeft hij ook deze zelfde enge leer van etniciteit op zijn pupillen overgebracht?

Foei foei foei, meneer Ramadhin. Ik zou hem willen aanraden om nogmaals (ervan uitgaande dat hij dit in zijn hoedanigheid als onderwijzer reeds had gedaan) het boek ‘Strafhok’ van Bea Vianen te lezen.

Op de lezers doe ik een dringend beroep om de gedachtegang van Ramadhin niet tot zich te nemen en aldus niet verder uit te dragen, omdat dit zeer funest is voor de absolute natievorming van ons geliefd land.

Natievorming is, en dit zeg ik met stelligheid, de onomstotelijke basis voor daadwerkelijke ontwikkeling van ons prachtig land. Ik wil eenieder oproepen om dus te werken aan echte broederschap en dit niet alleen met de mond te prediken.

Etniciteit en discriminatie heeft ons land tot nu toe geen stap verder gebracht en het zijn dus mensen als Ramadhin die deze enge gedachtegang in stand proberen te houden. Wel ik heb groot nieuws voor hem: Het gaat u NIET lukken! Daar ben ik 100 procent van overtuigd. Zolang er mensen als ik bestaan. Surinamers laten we NU tonen dat we daadwerkelijk één volk zijn en elke gedachte die op basis van etniciteit geschoeid is resoluut verwerpen! Ik reken op U!

Eldridge D. Zaandam, BA/Mus

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.