Op 18, 19 en 20 mei 2012 heeft de voorzitter van de VHP, de heer Chandrikapersad Santokhi, een werkbezoek gebracht aan het rijstdistrict Nickerie. In alle vijf ressorten van Nickerie heeft de voorzitter met de achterban vergaderd. De boodschap is goed overgekomen en de leden en sympathisanten hebben zeer positief gereageerd in de nationale pers. Vooral het bezoek van de voorzitter onder de markt van Nickerie heeft politieke opponenten (vooral de NDP) in beroering gebracht. Daags daarna heeft de parlementariër van de NDP een persconferentie belegd en was zeer denigrerend en beledigend tegenover de VHP, maar vooral tegenover de voorzitter van de VHP, de heer Santokhi. De VHP is een partij die al 63 jaar bestaat in deze samenleving en heeft al laten doorschemeren dat de partij niet op alle banale uitspraken zal reageren. De voorzitter van de VHP partij heeft de programmamakers van de VHP opgeroepen in politieke programma’s en in ingezonden artikelen altijd correct te blijven en met harde feiten en goed onderbouwde argumenten de politieke opponenten van repliek te dienden.

Droomverhalen van politici

Politici zeggen veel zonder een goede onderbouwing te geven. Zo had de voorzitter van de Pertjajah Luhur, enkele weken voor de verkiezingen van 2012, de burgers op Wageningen beloofd dat dit dorp een Landbouw Hogeschool zou krijgen, als zijn partij weer in het politieke machtscentrum komt. Intussen zijn twee jaren voorbij en nu wordt er niet meer gesproken over de Landbouw Hogeschool te Wageningen (Nickerie). Deze parlementariër zou investeerders uit Azië (Indonesië, Singapore, Thailand, Maleisië) halen en die hebben wij nog steeds niet gezien. De lijstduwer van de NDP in Wanica had kort voor de verkiezingen van 25 mei 2012 de kiezers plechtig beloofd, dat Wanica een modern ziekenhuis krijgt als zijn partij, de NDP, de verkiezingen wint. Hij ging een stap verder en zei letterlijk het volgende: “Ik ga mijn ogen niet sluiten zolang er geen ziekenhuis in Wanica komt”. Nu lees ik in de krant dat hij de politiek vaarwel wil zeggen en zich niet meer herkiesbaar stelt bij de volgende verkiezingen van 2015.

Het laatste droomverhaal

De NDP-parlementariër van Nickerie komt met het laatste “droomverhaal” in Nickerie. Deze politicus heeft de afgelopen jaren veel verteld in de nationale pers. Mensen die veel zeggen, hebben ook veel te verantwoorden. De kritische lezers, luisteraars en schrijvers gaan niet stil blijven zitten en alles accepteren. Zij zullen U attenderen wat U allemaal gezegd heeft in de nationale pers. Hij is niet zolang terug naar India geweest namens de president van Suriname en hij zou uit India US$ 500.000.000, 00 binnenhalen om ontwikkeling te brengen in Suriname. Nu praat hij niet meer over die 500 miljoen Amerikaanse dollars die uit India zou komen. Dezelfde parlementariër heeft onlangs op een persconferentie in Nieuw-Nickerie gezegd (als ik niet juist ben, moet men mij corrigeren) dat er al plannen zijn om een nieuwe stad in Nickerie te bouwen. Een Amerikaan heeft alles al voorbereid en de nieuwe stad zal ook door deze regering gerealiseerd worden. Ook dit verhaal van een nieuwe stad, lijkt voor mij en voor velen een “droomverhaal” te zijn. Politici zijn gezaghebbende mensen, maar ze moeten zaken naar voren brengen die wel aannemelijk zijn. Het verhaal van een nieuw stad, een Hogeschool op Wageningen zijn geen aannemelijke verhalen en daarom noem ik ze “droomverhalen”. Die goedkope kunstmest, de goedkope diesel, de afschaffing van de governement-take voor de rijstboeren in Nickerie, waren wel aannemelijke verhalen, maar zijn nog niet gerealiseerd, terwijl er nu over een nieuwe stad gesproken wordt.

Politici zijn voorbeeld figuren

Als jonge man heb ik altijd bewondering gehad voor politici van weleer. Ik denk in deze aan C.R.Biswamitre, Jagernath Lachmon, George Hindorie, K. Nannan Panday, H. van Ommeren, D.Findlay, S. Rambaran Mishre, E.Bruma, R.Wijntuin, R.Nooitmeer, Jnan Adhin, Frits Mitrasingh, Alwin Mungra e.a. Het zou mij te voeren om alle namen op te noemen. Deze volksvertegenwoordigers waren heel sterk in het parlement. Zij konden zich in goed Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN) uitdrukken en hadden over het algemeen een brede sociaal-economische, culturele, politieke en maatschappelijke oriëntatie. Het was een lust om naar hen te luisteren en de kiezers leerden ook veel van hen. Zij gedroegen zich ook heel voorbeeldig in de samenleving, omdat jongeren zich ook afspiegelen aan hun leiders. Wat we nu voor een groot deel in het parlement hebben, laat veel te wensen over. Uiteraard zijn er een paar zeer intelligente parlementariërs voor wij veel respect hebben. Ik denk in deze aan R. Venetiaan, Ch.Santokhi en G.Castelen. Een parlementariër zegt doodleuk in de nationale pers dat er geen principes in de politiek zijn, terwijl op school dagelijks door leerkrachten/docenten over principes, moraal en ethiek gesproken worden. Hij gaat naar het plein en hemelt zijn “oude baas” op en er wordt flink geapplaudisseerd. De heren politici moeten nadenken wat zij allemaal aan de kiezers beloven, vooral tijdens de verkiezingen. De kritische Surinamers gaan U attenderen op uw beloften en dan moet U niet zeggen dat men staatsgevaarlijk en destabiliserend bezig is.

Hardeo Ramadhin

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.