Roversbende: Goed werk van de politie om genadeloos op de treden tegen zwaargewapende rovers. Felicitaties aan de politie en regering. Voor sommigen een schok, voor velen een opluchting! Vooral voor hen die slachtoffer zijn geweest, op welke wijze dan ook van rovers. Dat er burgers en sommige mediahuizen zijn die het optreden van de politie afkeuren, is wel te betreuren. Men heeft liever de mantel der liefde en beschermt men niet zelden de criminelen, die ook de krant lezen en ook naar ‘In de Branding’ kijken. Zeker als de hoogste politiechef zegt dat de grote bende van Goddard/Burleson sinds 1995 bestaat en die bende daarom wel goed georganiseerd en geïnformeerd zal zijn hoe verdeeld in de samenleving over het criminaliteitsvraagstuk wordt gedacht.

Die groep burgers en sommige mediahuizen liggen er niet meer zo wakker van het enorme leed van de slachtoffers en nabestaanden en helpen de normen in het land te verlagen. We proberen heel goed naar de berichten te luisteren. Sheriff Belfort, goed zo en ga zo voort en publiceer zo snel mogelijk de lijst van de ‘Most Wanted’ gewelddadige criminelen, wat korpschef Tjin Liep Shie vermoedelijk niet meer aandurft. Ga voorbij aan de ongegronde kritiek over stigmatisering en laten we de burgerij op de realiteit wijzen. Laten we alom in het land behoorlijk en vooral rechtvaardig bestuur voeren en niet te snel op de teentjes getrapt voelen.

Dat is de duurste plicht van regeerders. Dus geen partijpolitiek of populistische politiek om stemmen/zetels. Benadrukt moet worden dat dit land bijna verworden is tot een paradijs van zwaar gewapende criminelen. Ex-minister Misiedjan die totaal niet imponeerde, en de zachte aanpak voorstond (waarom?) heeft wel gezegd op een jaarafsluiting van de politie, dat de rovers als ratten uit hun holen komen. Ze zijn er, want ondanks dat zovelen worden opgepakt, blijven de gewelddadige berovingen voortgaan. Dus er is een heel groot potentieel aan zwaar gewapende rovers in Suriname, die echt niet beroven uit armoede. Laten we dat met elkaar eens zijn en niet laf ontkennen. Overigens, buitenlanders uit Afrika/Nigeria, Haiti, Jamaica, Colombia en Brazilie zijn aanwezig in ons land om hun slag te slaan. Ook op drugsgebied. Ook de weg achter Patamacca naar Blakawatra moet roadblocks krijgen om wapen- en drugssmokkel tegen te gaan.(plus bijna afgelegen wegen in Para en Wanica, en niet ver van een aantal beruchte volkswijken)

Depolitiseren: Is het deze regering al aardig gelukt om de ministeries van Onderwijs en Volksgezondheid werkelijk te depolitiseren? Waarom ook niet de ministeries RGB en NH grondig depolitiseren? Dat is zeer dringend. Sociale Zaken en Regionale Ontwikkeling moeten uit de etnische sfeer gehaald worden. Hopelijk heeft sheriff Belfort geen verborgen agendapunten die hij op last van de partijpolitiek moet uitvoeren. Dat zal dan al snel blijken. Aan Sitaldin als nieuwe minister wordt een goede kans gegeven om zaken naar betere banen en hoogten te leiden. Maar ze kan het zeker niet alleen, als het volk niet meewerkt en de belangrijke actoren als onderwijsgevenden zich vergalopperen of hun persoonlijke mentaliteit en uitstraling gewoon slecht is en men dat aan de leerling laat zien.

Leerkrachten die te veel sms’en naar de leerling om tegenprestatie, moeten zwaar gestraft te worden. Ouders opgelet ! Ook dit korps onderwijzers heeft rotte stinkende appelen, vooral onder leerkrachten. De openbare aanval van meneer de top-onderwijsdeskundige H.Ori op minister Sitaldien is echt belachelijk geweest. Laten we elkaar niet voor de gek houden, met een theoreticus en publiek politiek bedrijvende Ori erbij zou Onderwijs lang niet sterker verbeteren. Andere onderwijsdeskundigen menen dat die Ori steeds sluw op zoek is naar persoonlijke eer en niet schroomt om het ventiel van een ander te zakken en dan wegkruipt. Hij weet echt wel dat hij niet veel meer kan toevoegen aan het onderwijsniveau in Suriname (zo slecht was R. Sapoen zeker niet).

Ik vind dat de onderwijsgevenden die verloedering in de hand werken, kinderen politiek beinvloeden of valselijk informeren en de geschiedenis niet waarheidsgetrouw vertellen maar accenten verleggen, die moeten zwaar gestraft worden. Steeds moet vooral bij basisscholen en mulo gedacht worden dat men scholend en vormend bezig moet zijn om een goede, sterke natie te kunnen helpen maken. Hoe goed kan de leerkracht de scholier motiveren? Dus het ligt ook aan de leerling, wat die ervan wil maken.

Machtsmisbruik: voor zover nog niet in de Grondwet, zal spoedig in de Grondwet moeten worden opgenomen door de regering-Bouterse, dat machtsmisbruik door regeerders en hun handlangers die daarmee het land en burgers verdelen, bezwaren en of bedreigen, zwaar gestraft moet worden tot 15 jaar cel.

AZP: Het Academisch Ziekenhuis moet geen figuren in de leiding krijgen die politieke propaganda bedrijven, te hoge salaris eisen en ook nog verborgen kapitalist zijn. Dat moet iemand zijn die niet snel gefrustreerd raakt en afwentelt op anderen. Ook al heeft directeur Joemankhan goed werk verricht, iedereen weet dat er nog heel veel geordend moet worden, opdat de dienstverlening verbetert en zaken niet zo chaotisch verlopen, ondanks dat door de burgerij vaak aan de bel wordt getrokken.

Mr. M.V. Klaverweide

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.