Ik lees met gemengde gevoelens en tweeërlei gedachten de berichten over de vier nu dode (jonge)mannen. Wat mij in de berichten opvalt, is dat er overeenstemming is dat het criminelen zijn. Zowel de staat, in deze vertegenwoordigd door de politie (werkarm), de PG ( toezichthouder) en de minister (beleidontwikkelaar) en de burgerij, onder wie de nabestaanden, de media, de publieke opinie, benoemt hen duidelijk en sterk zo. Dus aangenomen dat een ieder het er over eens is, dat het criminelen zijn. Het leven bestaat uit keuzes maken en elke keuze heeft zijn risico.

Hoe vaak incasseren wij de klappen van dingen die verkeerd zijn of soms zelf alleen verkeerd lijken, van de groep waaraan wij deelnemen. Hoe vaak is het ook niet voorgekomen dat die klappen in onze beleving onterecht zijn / waren, want juist wij hebben ons ingezet voor de behoeftige. Laten wij rationeel de dingen benaderen en alle emoties daar leggen waar ze nodig zullen zijn te gebruiken. Nabestaanden van deze vier, ook jullie steek ik een hart onder de riem, als ook de slachtoffers, die mede door deze vier zijn gemaakt.

Dit zijn zere wonden die in het bestaan van de gemeenschap zijn geslagen. Over enige tijd vergeten wij hun dood, zelfs de nabestaanden en op sommige momenten zal dit gruwel weer kort opleven. De slachtoffers van deze vier zullen elk moment van hun leven weer een compromis sluiten met hun leven, het moment en de gruwel die hun toen blijvend is aangedaan. Iedere ziekte geneest door pijn, soms is het zelfs nodig de pijn te vergroten/verhogen, om het herstel goed en gecontroleerd te laten verlopen.

Laten wij al deze feiten tegen elkaar afzetten en opzien naar de heerlijkheid die we samen kunnen hebben, zonder erbij stil te hoeven staan bij de pijnen die we hebben want ook deze wond geneest, vooral als we ons niet steeds bezighouden met de pijn maar met het genezingsproces. Het mooiste is altijd, dat de wond is genezen zonder dat we het zelf doorhebben, dus de vrolijkheid in ons bestaan is ons dan niet ontnomen.

Dennis E. Belfor Rotterdam – Nederland

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.