Mijn petje af voor Cynthia Ashruf, voorzitter van de Henk Abrahamsstichting, dat zij de moed opbrengt het op te nemen voor de zwerfhonden. Hoewel zij in haar boosheid de ontvangen onderscheiding terug wil smijten naar de regering vind ik dat zij dat niet moet doen omdat het een waardering is voor het werk dat zij voor de dieren en in het bijzonder voor de honden doet.

Het is een immens werk om dagelijks fondsen te verzamelen om voeding klaar te maken voor zwerfhonden. Niet opgeven mevrouw Ashruf.

Ik ben het volledig met u eens als u zich afvraagt wat er verder zal gebeuren met de honden die de regering uit de binnenstad wil oppakken. Hoe zullen ze opgepakt worden, waar worden ze naar toe gebracht en wie zal voor ze zorgen gedurende die periode? De regering zou beter een plan moeten opstellen om samen met de veterinaire dienst een voorlichtingsprogramma op touw te zetten zodat eigenaren van honden hun teven gratis kunnen laten steriliseren.

Zwerfhonden komen net als zwervers en thuis- en daklozen toch niet zomaar uit de lucht vallen?

Moet Paramaribo maar voor een week (22-29 november EU/ACP-conferentie) bevrijd zijn van zwerfhonden en zwervers? Wat denkt u van een politieke partij voor de dieren, zoals in Nederland. U zou een goede voorzitter zijn mevrouw Ashruf. Ga zo door!

J. Karto
In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.