Op zaterdag 13 april 2013 maakte ik een ochtendblad open en op de hoofdpagina las ik dat Guyana een overschot aan padi heeft en Suriname zou daarop moeten inspelen en die padi opkopen en in Suriname verwerken. In hetzelfde artikel komen twee rijstdeskundigen aan het woord. De heren George Pahlad (verwerker) en de heer Badrisein Sital. De heer Sital is ruim twee jaren terug door de president van Suriname aangesteld als rijstcoördinator om deze sector tot grotere hoogte te brengen.

Binnen een jaar zou het beplant areaal en de padiproductie opgevoerd worden. Er zou een beleid ontwikkeld worden om het productieareaal op te voeren naar 100.000 ha. Zien is geloven, zegt men vaak. Ik belde de voorzitter van de SPBA, de heer H.Oemraw op om te vragen of hij op de hoogte is wat in het ochtendblad gestaan heeft m.b.t. de padi-import.

Wat een belediging

Mocht dat bericht, welke in de krant verschenen is, waar zijn, dan kan ik nu al zeggen dat het een grote nationale schande is voor Suriname. In het recente verleden heeft Suriname meer padi geproduceerd dan Guyana; wij hadden meer deskundigen in huis. Wageningen was het modernste rijstbedrijf op het westelijk halfrond. Wij zijn diep gezakt en deze regering heeft binnen in een tijdperk (2010-2013) van drie jaren de productiecijfers niet kunnen opvoeren, zoals beloofd was. Integendeel zaaien wij nu een paar duizenden ha minder rijst per seizoen. De huidige machthebbers (kabinet Bouterse/Ameerali) hebben de agrariërs zwaar beledigd door een minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij te benoemen die nauwelijks een ULO-diploma heeft en geen kaas gegeten heeft van de agrarische sector.

Terwijl de politieke partij PALU tientallen landbouwingenieurs heeft en die wel in staat zijn om de agrarische sector (m.n. de rijstbouw) op een hoger niveau te brengen. De onderdirecteur S.A. van LVV is de laatste weken goed zichtbaar op het podium van de Pertjajah Luhur. Is men soms bang voor de positie?

De rijstboeren zijn armer geworden

De rijstboeren van Nickerie, Coronie en Saramacca zijn armer geworden. Begrijpelijk, de benzineprijs is heden, 14 april 2013, gestegen naar bijna SRD 5.00. De regering Bouterse/Ameerali heeft de rijstboeren op jaarbasis met ruim SRD 19.200.000  armer gemaakt (bij een inzaai van 60.000 ha per jaar). Mensen die niet in deze sector zitten, gaan vreemd opkijken wanneer ik met deze bewering kom. Dit is geen commentaar leveren op de regering, maar de naakte waarheid presenteren. U hoeft geen econoom te zijn om mijn onderbouwing te begrijpen.

Per seizoen wordt in Suriname ongeveer 30.000 ha ingezaaid. Op jaarbasis (twee seizoenen) wordt er ongeveer 60.000 ha ingezaaid. Per hectare consumeert de rijstbouw ongeveer 160 liter diesel. Op jaarbasis gebruikt de rijstbouw (60.000 x 160 liter diesel)= 9.600.000 liter diesel. Vanaf januari 2011 tot heden is de prijs van diesel met ongeveer SRD 2,00 per liter extra omhoog gegaan. Om die 60.000 ha rijst te blijven produceren, moeten de rijstboeren 9.600.000 x SRD 2,00 nu extra betalen, wat neerkomt op SRD 19.200.000. De andere componenten bij de kostprijsberekening heb ik niet meegenomen.

De rijstboeren zijn in hun eigen vet gebakken

De rijstboeren van Nickerie, Coronie en Saramacca zijn in hun eigen vet gebakken. De voorzitter van de Mega Combinatie had in Nieuw Nickerie, tijdens de verkiezingen van 2010, de rijstboeren plechtig beloofd dat de ‘government take’ op diesel afgeschaft zou worden. De boeren waren op hol geslagen. In Nickerie werd op 25 mei 2010 het Nieuw Front door de Nickeriaanse kiezers met de grond gelijk gemaakt. De Mega Combinatie behaalde in Nickerie 8.880 stemmen (49.22% van 18.042 stemmen), in Coronie 1.011 stemmen (62.52% van 1.617 stemmen) en in Saramacca 3.777 stemmen (37.13 % van 9.095 stemmen, terwijl het machtige Nieuw Front in Nickerie 4.789 stemmen, in Coronie 423 stemmen en in Saramacca 2.962 stemmen behaalde. Wat een grote winst voor de Mega Combinatie in de bovengenoemde districten.

Iedereen wilde “Change” hebben. Zij zouden goedkope diesel en kunstmest krijgen. Meneer Sardjoe, Venetiaan, Somohardjo, Brunswijk, Castelen en Jessurun en andere Nieuw Fronters moesten van het politieke toneel verdwijnen. Deze politici waren de “uitbuiters van Suriname”. Die ‘Change’ hebben zij gehad. In plaats van het afschaffen van de ‘government take’ op diesel, werd de dieselprijs met ongeveer SRD 2.00 verhoogd. Die goedkope kunstmest hebben zij nog niet gehad. ‘Den Nickerman, den Saramaccaman en den Coronieman e bari now’. Zij praten niet meer over Change, maar zij geven ruiterlijk toe dat zij een verkeerde keus op 25 mei 2010 gemaakt hebben.

Wat heeft Guyana gedaan?

In 1992 heeft de PPP/CIVIC –regering na 28 jaar de regeermacht van de corrupte PNC-regering overgenomen. President Cheddi Jagan heeft de basis gelegd voor een goed agrarische beleid in Guyana. Na 20 jaar mogen de Guyanezen de vruchten ervan plukken. In Guyana is diesel goedkoper dan Suriname. Allerlei voorzieningen zijn getroffen om de agrariërs tegemoet te komen. Suriname heeft de laatste 13 jaren ook een goed beleid ontwikkeld om handelaren uit Azië te importeren en zij nemen geleidelijk de volledige economie van Suriname over.

Zij investeren niet in productiebedrijven die voor werkgelegenheid moeten zorgen voor onze Surinamers. Zij importeren hun eigen familieleden om in hun handelszaken te werken. Suriname is een uniek land op deze planeet. Wij hebben nu meer dan 7000 ‘cambio’s’ erbij gehad en die zorgen voor de kapitaalvlucht (dollarvlucht). Dit is het migratiebeleid beleid van de afgelopen 15/16 jaar in Suriname. Vanaf 2010 is dit migratiebeleid in een versnelling terecht gekomen.

Een nieuwe minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij?

Mensen worden boos als anderen commentaar leveren op het beleid van deze minister. De president had in het openbaar gezegd dat twee coalitiepartners geen ontwikkelingsvisie hebben. Hoe kan een coalitiepartner die geen ontwikkelingsvisie heeft, beleidsadviseur bij LVV worden? Men moet het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij bemensen met deskundigen en beleidsadviseurs aanstellen die een visie kunnen ontwikkelen om de minister te ondersteunen. Laat het nooit zover komen dat wij in de toekomst rijst moeten importen. Het feit alleen dat men met de gedachte rondloopt om padi te importeren is al een grote nationale schande voor Suriname en tevens een brevet van ongeschiktheid aan de top van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij.

Wij hebben genoeg vruchtbare molesonkleigronden; wij hebben voldoende zoetwater, wij hebben genoeg deskundigen. Wij kunnen ook ons productie-areaal uitbreiden van 50.000 tot 100.000 ha. Wat bij ons ontbreekt, is een goede landbouwvisie en een stimulerend beleid zijdens de overheid. Het geven van incentives is geen gunst van de regering. Ruim 20 miljoen SRD wordt afgeroomd via de ‘government take’ uit de zakken van de rijstboeren en daarom kunnen de boeren in Suriname niet meer goedkoop produceren.

Met een goed beleid en met deskundigen (PALU heeft genoeg deskundigen, landbouwingenieurs) kan men Suriname daadwerkelijk tot de rijstschuur (de agrarische schuur) van het Caribische gebied maken, maar niet met een man met een ULO-diploma en een beleidsadviseur die gespecialiseerd is in het verkopen van aardappelen, uien, spijsolie en knoflook.

Tenslotte wil ik de minister van LVV, de heer Hendrik Setrowidjojo, vragen om de jaarverslagen van LVV zo snel mogelijk te produceren en dit beschikbaar te stellen aan de gemeenschap. Uw beleid op LVV is niet transparant. Uw voorganger, drs.Stanley Raghoebarsingh, heeft vijf jaren (2005-2010) achter elkaar netjes de jaarverslagen geproduceerd en deze ook aan de gemeenschap gepresenteerd. Minister Stanley Raghoebarsingh had ervoor gezorgd dat de geograaf Hardeo Ramadhin elke jaar een jaarverslag kreeg. Zolang de jaarverslagen wegblijven, zal ik daarover blijven schrijven.

Hardeo Ramadhin

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.