Een reactie op het artikel van ene mevrouw J.Djasmin (lees Oemar) onder de kop: ‘De Mollenvanger VHP Quo Vadis’. Het is overduidelijk dat de scribent van het artikel niet Djasmin is, maar de mol die zich intussen ontpopt heeft als een overloper. Jammer dat de overloper zich verschuilt achter een pseudoniem.

Laat mij toch ervan uitgaan dat het artikel door Djasmin is geschreven. Het is evident dat de overloper, die arme mevr.J.Djasmin voor zijn karretje laat spannen. Het is ook duidelijk dat zij op de schoot zit van de overloper, en goed op de hoogte is van het reilen en zeilen binnen de VHP. Deze mevr. heeft op persoonlijke zaken gereageerd, daarop zal ik niet veel ingaan.

Quo Vadis, waarheen ga je meneer de overloper? Welke partij is de volgende bestemming? De VHP onder leiding van Santokhi is zeer democratisch, tolerant en niet rancuneus. Als er personen zijn die om welke redenen dan ook de partij hebben verlaten, zijn ze weer welkom. Mevrouw Djawalapersad was ook weg en ze is nu weer terug. Ook voor Soeciel Oemar staat de deur op een kier, dus geen haatgevoelens tegen wie dan ook.

Ik heb nooit goed begrepen wat deze politieke overloper nu eigenlijk bezielt. Het is toch vanuit een bepaalde visie op de mens en de samenleving dat je aan politiek doet? Je kiest daarbij dan ook voor de partij waarvan je overtuigd bent dat je visie het dichtst benadert. Je kan jezelf herkennen in haar ideeën en principes die door programmapunten concreet gemaakt worden. Zie het partijprogramma van de VHP op haar website: www.vhp.sr.

Je hoeft niet met alles eens te zijn, daarover moet je in discussie treden. Ik begrijp dus ook niet hoe hij dan zonder blikken of blozen en vooral niet gehinderd door enige vorm van schaamtegevoel van de één op de andere dag doodleuk van partij verandert en verder doet alsof er niets aan de hand is. Dit zegt ook veel over deze politicus die zich laat kopen en van partij verandert wanneer het hem goed uitkomt. Plat opportunisme heet dat.

Politici die nochtans de overstap maken, gaan nooit over een nacht ijs. Er komt een hele voorbereiding bij kijken. Een carrièreswitch is exclusief, dus zwart-wit. Djasmin zegt dat we aan mondiale moderne politiek moeten doen, ze vraagt zich af of ik de betekenis van de woorden communicatie en tunnel vision thinking ken. Als “Kopen en verkocht worden” moderne politiek moet heten, dan hoef ik die betekenis niet te kennen.

Mevr. J. Djasmin zegt, dat zij met stomme verbazing kennis heeft genomen van een bericht, waarin ik de arts Oemar aan de vooravond van de ramadan heb beklad. Dat is bezijden de waarheid. Ik heb geen ruzie met de arts Oemar, derhalve ook niet de intentie om hem of wie dan ook te bekladden.

Mevr. Djasmin, het zou van goed fatsoen getuigen indien u de heilige maand ramadan niet associeert met de politiek, houdt u de heilige maand ramadan buiten de politiek. Ik heb hem een politiek antwoord gegeven, zo gaat het eenmaal in de politiek.

Het verbaast me evenwel, dat Mevrouw J.Djasmin heeft verzuimd om aan te geven, dat Oemar als moslim zijnde aan de vooravond van de ramadan verraad heeft gepleegd jegens de VHP. Waar was het besef, respect, tolerantie en verdraagzaamheid toen hij deze daad pleegde? Heeft hij nu geen last van gewetenswroeging?

Als iemand een keer overloopt is dat zeker niet goed te praten, weliswaar komt dat door onvolwassenheid in de politiek. Als iemand 5 tot 6 keren van partij wisselt is dat heel erg en dat komt door hebzucht en eng persoonlijk belang. De definitie die de scribent geeft van het hoppen van de ene partij naar de ander partij is vreemd.

De mevrouw stelt dat het hoppen niet weggelegd is voor jaknikkers maar voor diegenen die het volksbelang dienen. Na dit gelezen te hebben deed me de wenkbrauwen fronsen. Mevrouw Djasmin zegt dat ik beloond bent met een positie binnen de persdienst van de VHP en verwijst naar het volgende gezegde: wiens brood met eet wiens taal men spreekt. Ik wil mevrouw Djasmin erop attenderen dat het gezegde niet correct is.

Het gezegde luidt als volgt: wiens brood men eet diens woord men spreekt. Dan weet u voor een volgende keer. Ik denk dat dit spreekwoord eerder van toepassing is op mevr.Djasmin, gezien haar adoratie voor de arts Oemar. By the way, ik werk niet voor Santokhi, maar voor de VHP, land en het volk. De scribent vroeg zich af, welke bijdrage ik lever voor de partij, het oordeel laat ik over aan de partij.

Mevr. Djasmin zegt dat ik een geleid projectiel ben, echter blijkt uit haar relaas dat ze zelf een geleid projectiel is, welk geprogrammeerd is door de overloper. De scribent zegt verder dat de arts veel heeft gedaan voor de gemeenschap en de VHP tot grote hoogten heeft gebracht. Als dat inderdaad zo is, moeten we dat toejuichen, de gemeenschap en de VHP zal hem dankbaar zijn.

Mevrouw Djasmin, als u een artikel leest moet u dat goed doornemen, ik heb nooit in het vorige artikel geschreven dat 75% van de moslims bij de VHP zijn aangesloten. Wat ik wel heb geschreven, is dat 75% van de HINDOSTAANSE moslims bij de VHP zijn aangesloten. Kennelijk heeft u dat over het hoofd gezien. Als dat niet zo is, adviseer ik u om een oogarts te raadplegen. Ik heb ook de ABS statistieken, dus ik weet waarover ik praat.

Volgens de scribent heeft de historie dokter Oemar zijn naam vastgelegd, ook voor de komende generaties. Het zij zo. De scribent moet niet vergeten dat ook het verraad van hem jegens de VHP, heeft de historie dokter Oemar zijn naam vastgelegd, ook voor het nageslacht.

Goede daden worden meestal met kleine letters geschreven en men vergeet ze heel snel, een slechte daad wordt met hoofdletters geschreven en die wordt nooit meer uitgewist. Dat weet de overloper ook heel goed.

Naipal .A.I

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.