Ons land is dunbevolkt en daardoor lijkt het voor sommige groepen die veelal niet beter weten een “free-for-all-situatie”. Dat is natuurlijk allerminst het geval. Met name het Wetboek van Strafrecht art. 411a en art. 186 Huisvredebreuk, sanctioneren wanneer zonder rechtsgeldige aanspraak onroerend goed in bezit wordt genomen.

Het “inpikken” van grond is een illegale activiteit en strafbaar, men pleegt namelijk misdrijf, net zoals het “kraken” van een huis. Dit wordt in juridische kringen ook wel “eigenrichting” genoemd.

Het is algemeen bekend dat er bijvoorbeeld door een slecht gevoerd grond- en woningbeleid van opeenvolgende regeringen onder andere de woningnood alleen maar is toegenomen. Net een repeterende breuk! Dat geeft echter niemand het recht om gronden en of percelen te occuperen. Nog minder om andermans onroerende goederen te kraken.

In het verleden zijn reeds vele onrechtmatige grondoccupaties geweest zonder gericht en streng optreden van de overheid waartoe natuurlijk ook justitie en politie behoort. De meest recente onrechtmatige grondoccupatie betreft die te Leiding 21, waarover al vele mediaberichten zijn verschenen, en de dubieuze rol van sommige politici is belicht.

Troebel grondbeleid

Tijdens de Nieuw Frontregering zwaaide Jong Tjien Fa de scepter bij RGB (Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer). Door een troebel gevoerd grondbeleid bij dit ministerie had deze bewindvoerder door het Openbaar Ministerie reeds lang als verdachte verhoord moeten worden wegens vermeend gepleegde strafbare feiten. Dat is nimmer gebeurd! Slaapt deze tak van de rechterlijke macht of waakt zij?

Is er dan enig strafrechtelijk onderzoek gedaan naar strafbare feiten die gepleegd zijn op dit ministerie inzake het gevoerde grondbeleid? Erger is dat deze persoon nu benoemd is in de Staatsraad en onze president moet adviseren betreffende het grondbeleid. Gekker kan het niet! Ook worden er geen gerichte acties ondernomen tegen de door politici beloofde: “Kruistocht Tegen Corruptie” (KTC), waardoor allerlei drogredenen worden verzonnen om bezittingen die aan anderen toebehoren voor eigen genot en gebruik in te pikken.

De wet geldt voor iedereen

Het is allang bekend dat Suriname een schromelijk tekort heeft aan goede wetgevingsjuristen. Mede hierdoor worden er weinig wetten voorbereid, en worden er zelden goede wetten gemaakt in de DNA (De Nationale Assemblée). Een wet moet zodanig gemaakt worden dat zij voor eenieder geldt tenzij internationale verdragen, wetten en of regelingen zich hiertegen verzetten. Het maken van gelegenheidswetgeving zoals laatst met de omstreden amnestiewet is natuurlijk uit den boze.

Het actualiseren van het recht naar de huidige maatstaven in een democratische rechtstaat is een belangrijke verantwoordelijkheid van de wetgevende macht in de Trias Polica. Daarom moeten er nu duidelijkere wetten worden gemaakt bij onrechtmatige occupatie en strenger worden opgetreden door justitie en politie. Wij leven echt niet in een jungle maar in een democratische rechtstaat waar wet en recht heerst!

Politieke partijen

Politieke partijen moeten de kiezers van tevoren niet bedonderen met zaken die zij niet kunnen realiseren. Bij de verkiezingen worden zij dan toch afgestraft. Gouden bergen beloven, en deze niet nakomen, is een vorm van fraude en corruptie. Wellicht begrijpt u nu ook waarom onze politici de Anticorruptiewet niet aannemen. Waarschijnlijk omdat het ook tegen hen gaat werken.

Suriname kent al vele jaren ernstige armoede, corruptie, waternood en woningnood. Welke regering gaat deze zeer ernstige maatschappelijke problemen aanpakken zonder z’n eigen zakken te vullen?

Het wordt hoog tijd dat het constant in het ooitje nemen door politici van de bevolking nu eens echt helemaal ophoudt. De vooruitgang van ons land en de toekomst van onze kinderen moet centraal staan, en dat op elk gebied!

Robby Roeplall

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.