Geachte redacteur,

Bij deze verzoek ik u om plaatsing van dit ingezonden stuk waarin ik tracht naar eer en geweten, u en de gemeenschap deelgenoot te maken van een stuk onrecht en vriendjespolitiek dat mij is overkomen. Dit vanwege handelingen van de politie en bepaalde justitiële autoriteiten.

Na een aantal maanden een relatie te hebben gehad met mevrouw K. T., werkzaam op het ministerie van Justitie en Politie, heeft ze door middel van een aangifte, mij verrast. Om onduidelijke redenen heeft ze onze relatie stop gezet. Ik kreeg treiter sms’jes van haar huidige vriend die tevens een politieagent is, genaamd M. B.

Ik heb van mijn kant ook besloten om een punt te zetten achter dit drama. Op 14 sept 2012 heb ik mij daarom begeven naar haar werkplek om de door haar aan mij gegeven cadeautjes aan haar terug te geven. Daar heb ik haar helaas niet aangetroffen, maar wel haar collega mevrouw S. ontmoet. Zij vroeg naar mijn aanwezigheid daar op dat moment en ik heb haar alles gedetailleerd verteld.

Na mij aangehoord te hebben heeft zij schijnbaar haar begrip getoond. Ik heb dit gesprek met deze mevrouw S. gevoerd, omdat mevrouw K. T. me verteld had dat deze mevrouw op de hoogte was van onze relatie.

Tot mijn grootste verbazing kreeg ik op dezelfde middag bezoek van de politie die mij was komen ophalen. Ik was niet thuis en heb achteraf begrepen van omstanders dat de politie naar mij zocht. De agenten zijn tot aan de deur van mijn woning gekomen zonder enige duidelijke reden, noch op vertoon van een bevel van hogerhand. Ze verlieten de plaats daarna zonder iemand op de hoogte te stellen wat hun aanwezigheid ter plekke betekende.

Daarom heb ik mij verder ook niet druk gemaakt hierover. Ongeveer een week daarna kreeg ik een oproepingsbrief thuis in Nickerie bezorgd. Het briefje had als inhoud dat ik mij met spoed moest aanmelden op het politiebureau te Nieuwe Grond, Wanica. Afgelopen Zaterdag 22 september 2012 heb ik me aangemeld op het voornoemd politiebureau.

Ik heb de dienstdoende inspecteur daar gesproken en van hem heb ik begrepen dat het een kort verhoor zou worden omtrent een door mevrouw K. T. gedane aangifte ter zake belaging contra mijns persoon. In haar aangifte heeft ze verklaard dat ze nimmer een relatie met mij had en dat ik achter haar aanzat.

Ik schrok van dit alles en heb de inspecteur het tegendeel bewezen, want mijn mobiel zit vol met de door haar aan mij verstuurde liefdesberichten. Ik heb de inspecteur de hele geschiedenis met haar gedetailleerd verteld en vermelde sms’jes getoond. Integendeel kon mevrouw K. T. haar verklaring helemaal niet staven. Ik heb van de inspecteur een rosé formulier gehad, wat betekent dat ik onschuldig ben en naar huis mocht.

Op hetzelfde moment kwam mevrouw K. T. op het politiebureau binnen en kreeg het besluit van de inspecteur te horen. Ze ging tekeer op het politiebureau en liep vervolgens naar buiten en pleegde een telefoontje. Prompt daarna kreeg de inspecteur een telefoon van vermoedelijk een officier van Justitie dat ik aangehouden moest worden.

Ik wist geen raad meer want eerder had ik op een rosé formulier getekend en tot mijn verbazing was die ingetrokken. In plaats daarvan kwam een blauwe formulier waarop ik opnieuw moest tekenen en de cel in moest.

Intussen was mijn moeder reeds naar het mediabedrijf Apintie geweest om haar beklag in de uitzending te doen. Wachtende in de verhoorkamer op mijn lot, zag ik mevrouw K. T. in gezelschap van mevrouw S. Er begon een lichtje bij mij te branden dat iets hier mis ging en men gebruik heeft gemaakt van “vriendjespolitiek”.

Ook de aanwezige agenten konden zich niet terug vinden in dit nieuwe besluit. Er werd een nader verhoor van mevrouw K. T. afgenomen waarbij mevrouw S. aanwezig wilde zijn, hetgeen terecht geweigerd werd door de verbalisant.

Ongeveer 9 uren later kreeg de inspecteur wederom een telefoontje van vermoedelijk een topman van het Openbaar Ministerie omtrent mijn invrijheidstelling. Ik was opgelucht, want het recht heeft gezegevierd. Het geen met mij is gebeurd wens ik niet voor een ander. Want een onschuldige burger kan op de een of ander dag zomaar slachtoffer worden van machtsmisbruik.

Nadeem  Ishaak

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.