Om het Korps Politie Suriname gezond te maken zal de nieuwe korpschef Humphrey Tjin Liep Shie de heilige huisjes moeten intrappen, afbreken en geen gelegenheid meer geven dat zij herbouwd worden.

De laatste jaren is de politie te vaak in opsraak gekomen omdat een paar politiemannen en -vrouwen buiten de orde treden. Tjin Liep Shie heeft zich in de 30 jaren dat hij in het korps vertoeft. getoond een zeer integere politieman te zijn en de benoeming komt hem zeker toe.

Als Coroniaan zal hij ervoor moeten zorgen dat zijn stoelpoten niet doorgezaagd worden. Hij moet streng optreden waar nodig. Dat heeft hij de afgelopen periode sinds hij waarnam als korpschef ook getoond. Hulp ontbreekt hij niet, hij moet er maar steeds gebruik van maken. God zij met jou, Tjin Liep Shie.

R. Boldewijn

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie. De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.