Beste redactie,

Ik volg zo af en toe de berichten van een zekere hr. Naipal op uw website. Om eerlijk te zijn ben ik na 2 regels uitgelezen vanwege de negatieve, vaak racistische ondertoon die in zijn artikelen de boventoon voert.

Hij maakt het tot zijn werk om namens een bepaalde politieke partij natuurlijk alles en dan ook alles van de huidige regering negatief te belichten dan wel af te kraken en te gronde te richten.

Ik zal herhalen wat ik enige tijd geleden reeds heb gezegd via deze site: Zolang er mensen als ik bestaan, gaat het niemand en dan ook niemand lukken om de polarisatie van onze bevolking verder gestalte te geven. Het heeft lang genoeg geduurd!

Dhr. Naipal stoort zich n.l. aan het feit dat een bepaalde vorm van versiering in de kleuren van de Surinaamse Vlag een ernstige desavouering zou zijn van het symbool van onze natie. Wel ik bevind mij op dit moment in Nickerie en ik heb me blauw gezocht naar de “vlag” of “vlaggen” waar de heer Naipal aan refereert. Ik meen te weten dat een nationale vlag van een land qua vorm en verhoudingen aan bepaalde eisen en standaarden behoort te voldoen.

De versiering waar de heer Naipal echter naar verwijst, lijkt in de verste verte niet op een vlag.

Kritiek mag, moet zelfs en is in vele gevallen zeer gezond, maar laten we het wel zuiver houden en naar alle oprechtheid kritiek leveren op dingen die verkeerd gaan, en niet zonder meer uit onze nek kletsen.

Laten we als natie ook vooral de dingen die goed gaan benadrukken. Kijk maar naar de ontwikkelingen in onze aardolie en goudsector waar wij met enig geduld spoedig als land de vruchten van zullen plukken.

Wat ik heb ik niet aan eenheid en gevoel van nationalisme hier in Nickerie toch gezien. Iedereen loopt of rijdt met vlaggen van onze prachtige natie rond, ongeacht de overtuiging of afkomst; mensen die elkaar een lift geven. Daar kan zelfs Paramaribo wat van leren.

Ik wil nogmaals onze prachtige bevolking oproepen om meer dan ooit die eenheid te demonstreren en als een man achter onze regering te staan en onze eigen ontwikkeling ter hand te nemen. Laten wij ons niet meer laten verdelen naar het voorbeeld van de voormalige kolonisator.

Een wonderbaarlijke viering van Srefidensi toegewenst aan de totale bevolking.

Eldridge D. Zaandam. BA/Mus

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.