Met stomme verbazing heb ik een artikel met als kopstuk : “ De Mol kruipt uit zijn hol ” van de columnist Naipal A.I. van de VHP gelezen verschenen in een medium omtrent de ondervoorzitter van de V.H.P. de arts Soecil Oemar. Als moslim en niet zijnde een Hindostaan keur ik dit gedrag van deze man die zich ook moslim noemt ten zeerste af, zulke berichten aan de vooravond van de vastenmaand van ons moslims te publiceren. Dit omdat deze arts ook via de media heeft …

aangegeven niet uit te komen in onze heilige maand. Waar is het besef en respect? Betekenen de woorden tolerantie en verdraagzaamheid jegens een ieder niets voor de heer Naipal? Klaarblijkelijk is deze man beloond met een positie binnen de persdienst van de VHP onder het motto: wiens brood men eet wiens taal men spreekt.

Ik vraag mij af als de heer Naipal bij de tete a tete gesprekken met Dr Oemar en het Dagelijks bestuur en / of thuis bij hem met VHP toppers ook aanwezig was voor de objectiviteit van zijn hersenspinsels? Mijns inziens bent u ook een geleid projectiel. Toen deze arts in 2000 van de NDP-DNP overstapte naar de VHP werd hij grootst ontvangen. Was u toen ergens te zien?

Het is geen publiek geheim dat hij deze partij in alle opzichten tot grotere hoogten heeft gebracht. Zo’n sociaal mens die nagenoeg in alle districten zijn credits heeft verdiend vindt je niet makkelijk. Ik begrijp uw ongenoegen dat u eerst Lachmonist was, daarna plotseling Santhok-ist. Waar was u tijdens de periode Sardjoe? Over opportuun gedrag gesproken! Hoppen van de ene partij naar de andere zijn alleen mensen beschoren die geen jaknikkers zijn en geen eigen belang voor ogen hebben, doch het volksbelang dienen.

De mondiale moderne politiek neemt tegenwoordig een bijzondere plaats in. Stel u niet achter personen doch achter partij programma’s voor vooruitgang van het land zoals in Amerika en Nederland de politiek voering is. Dus blijf niet stilzitten ! Om u heer Naipal een idee te geven over wie u praat het volgende: Bent u op de hoogte dat deze heer Oemar de polikliniek van Malangweg in Houttuin heeft gereactiveerd, gerenoveerd en medische diensten opgestart? Bent u op de hoogte voor het opstarten van de poli te Adhinweg?

Kunt u bij uw VHP toppers natrekken als deze “mol “ zijn bijdrage niet heeft geleverd bij de renovatie en verlichting van het sportcomplex te Altonaweg en het Bolo sportcomplex te Leiding? Bent u op de hoogte van de bouw van 2 schoollokalen op de openbare school te Pierpontweg op initiatief van de Dokter Oemar? Vraagt u aan de VHP toppers wie het elektrificatieproject te Domburg en Saramacca heeft helpen faciliteren.

Hij heeft veel zaken die ik nog kan noemen nooit aan de grote klok laten hangen. Bent u op de hoogte van de sociaal-culturele bijdrage van deze man in Suriname? Bent u op de hoogte van de Iedul Fitre , Offerfeest en Navraatrie bijdrage van deze dokter dwars door het gehele land? Bent u op de hoogte van zijn bijdrage samen met nagenoeg de hele moslimgemeenschap voor de nationale feestdag Ied Ul Adha? Heeft u de vergadering in Self – Reliance met de moslimtop van dit land bijgewoond? Bent u op de jaarvergaderingen van uw organisatie geweest?

De historie heeft deze dokter Oemar zijn naam vastgelegd ; ook voor de komende generaties. Waar zijn uw credits voor deze gemeenschap? Heer Naipal weest u objectief en beklad geen mensen die in dienst staan van het volk. Als u als moslim in deze gemeenschap niet geslaagd bent, gun het een ander. Waar was u op de verkiezingsdag van de heer Santokhi? Heeft u een bijdrage geleverd? Iedereen op het terrein heeft gezien wat Dokter Oemar waard was! Zelf zij die hij naar de stembus heeft begeleid. U vergeet dat mollen holen ondergronds maken en bruggen en verbindingen maken waar ze elkaar kunnen ontmoeten.

Laat u zich eerst goed informeren door andere mollen binnen het bestuur.Klaarblijkelijk ontbreken bij u de betekenis van de woorden communicatie en tunnel vision thinking. Uit bekomen informatie heeft deze dokter nog +5 weken geleden 1100 VHP lidmaatschapsaanvragen aan de Voorzitter Dhr Santokhi afgegeven. Ik ben ook een van de aanvragers geweest. Hij moest stoppen met registreren doordat er problemen ontstonden met VHP coördinatoren. En dan praten we alleen over Wanica.

Dit verwacht ik alleen van een “mol” met een groot hart die eerlijk en oprecht is m.b.t. de partij waar hij nog deel van uitmaakte. Hij hoefde dit niet te doen als ik uw artikel goed gelezen heb als hij reeds maanden bezig zou zijn met een overstap. Heeft u de VHP leiding ook verteld dat u reeds maanden als mol fungeerde met de NDP top om informatie over te brengen voor de VHP? Had de heer Soecil Oemar zijn lidmaatschap opgegeven toen de NDP vergadering in Saramaccapolder was belegd? Hoe verwacht u dan zoveel mensen?

Time will tell !Ik neem verder aan dat uw “ moslimvrienden “ die u alles vertellen ook de statistieken van ABS lezen en kunnen interpreteren. Gaat u na hoeveel moslims in Suriname wonen (hind / jav / e.a.) en als u 75 % hiervan neemt dan is het een zeer bedenkelijke zaak dat de VHP ongeveer 40.000 stemmen landelijk heeft gehaald. Dan hebben andere bevolkingsgroepen bijna geen inbreng gehad! Mijn verzoek: polariseert u moslims en hindoes niet daar wij in dit land samen moeten leven! Laten wij ons toeleggen op zaken die tot ontwikkeling kunnen leiden voor ons gelief Suriname zoals : onderwijssector, gezondheidssector, infrastructuur etc.

Schrijf ook uw mening wat de bijdrage van u ter verbetering hiervan kan zijn. Bespreek mensen niet! Ik vraag u als rechtgeaarde Surinaamse vrouw zeer objectief te blijven, uw eigen mening te vertolken en daar waar u misschien beloofde zaken niet heb kunnen krijgen niet in andermans schoenen te schuiven. Zijn ondersteunders zullen in 2015 ook u bewijzen (als u nog VHP- er bent) welke bijdrage hij verder voor dit land en volk zal betekenen.

Mevr J. Djasmin

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.