Ruim 6 jaar wonen we met toch veel plezier in Tourtonne 6. Naar aanleiding van onze ervaringen in dit woongebied vragen we aandacht. 1. Sinds november 2011 weet Surpost Tourtonne 6 niet meer te vinden. Er worden namelijk geen poststukken meer bezorgd. We hebben onze poststukken in februari bij het hoofdkantoor in Land van Dijk trachten op te halen, omdat zelf ons pensioen uit Nederland is stopgezet wegens het niet kunnen reageren op onze poststukken. Bij Surpost werd gezegd dat er geen poststukken op onze naam aanwezig waren. Bij het zelf stappen naar de postsorteer-afdeling waren er wel poststukken op onze naam aanwezig. Maar nog steeds kwam het belangrijkste poststuk niet naar voren. In maart zijn wij weer naar Surpost gegaan en toen werden we afgescheept met een kerstkaart van december die uiteraard in februari aan ons had moeten worden afgegeven. 2. Op ons verzoek aan Surpost voor postbezorging via e-mail wordt niet gereageerd. Dan maar telefonisch. Ja, warempel er is een poststuk voor ons aanwezig. Wordt dezelfde dag bezorgd. Maar nog steeds niet het belangrijkste stuk! In april weer telefonisch geïnformeerd naar poststukken en ja hoor er zijn poststukken voor ons aanwezig. Deze zouden worden bezorgd zo werd ons door een Surpost medewerker toegezegd. Maardagen later helemaal niets ontvangen. We vragen ons af of Surpost ons pensioen dat nu niet wordt uitbetaald doordat er geen post wordt bezorgd of wordt afgegeven, als compensatie en of schadevergoeding zal uitbetalen? 3. Tourtonne 6 is zeer rijk aan wegdekschade. Zodra je in de Wolframstraat bij de kreek Tourtonne 6 inrijdt is het berg en dal in het wegdek. Dit wordt hier en daar wat opgevuld met zand en puinstenen wat nog meer berg en dal veroorzaakt. Eigenlijk begint deze grove wegdekschade al in Tourtonne 5 in de Basaltstraat. Als we bezoek ontvangen moeten we de gasten informeren over de wegdekschade om zo te voorkomen dat  hun auto beschadigd raakt. Kortgeleden stond er een  bericht in de krant dat binnen een week, alle wegdekgaten gedicht zouden worden. Nou dus niet in Tourtonne 6. 4. Er is regelmatig wateroverlast in Tourtonne 6. Bij harde regen staan de straten blank, en weet je dus niet waar de wegdekgaten zijn wat een levensgevaarlijke situatie oplevert. De rioleringen aan de wegen zijn verstopt omdat ook een kolkenzuiger van Openbare Werken Tourtonne 6 blijkbaar niet weet te vinden. Het overtollige regenwater wordt pas weggeloodst als Tourtonne 5 vrij van regenwater is. Blijkbaar worden de sluizen zodanig bediend dat ook zij Tourtonne 6 niet of als laatste willen kennen. 5. De burgers die hun huisvuil nergens anders kunnen of willen dumpen weten toevallig Tourtonne 6 wel te vinden. Er wordt gewoon midden op straat, soms midden op een kruispunt zakken met huisvuil gedumpt. De honden lusten er wel brood van! En moet je met je auto slaloms maken om geen lekke banden te krijgen, je kent immers de inhoud van de zakken niet. Regelmatig zien we een zwerm gieren rondcirkelen; en ja hoor weer is er slachtafval gedumpt. Om nog maar niet te spreken van de stank! 6. Op de openstaande en al uitgegeven percelen groeit de wiet drie meter hoog. Bij elke kruising moet je stoppen om te turen om geen verkeersongeval te veroorzaken. En dan te bedenken dat een crimineel zich goed in de hoge wiet kan verschuilen. De dengue muskiet en de pyromanen van het grasbranden leven zich regelmatig in Tourtonne 6 uit. Blijkbaar vindt de overheid niet dat de verplichting van het schoonhouden van percelen voor Tourtonne 6 geldt. Ook GLIS wist Tourtonne 6 niet te vinden bij het in kaart brengen van de percelen. 7. Net als in andere wijken wordt Tourtonne 6 zeer regelmatig opgeschrikt door stroomuitval. Een storing kan gebeuren, maar er is in Tourtonne 6 wel heel vaak storing. En bij het inschakelen van de stroom ontstaat er een schok wat ons al verschillende elektrische huishoudelijke apparaten heeft gekost. We denken erover om voor elk uur dat EBS geen stroom levert om 1, – SRD van de rekening af te trekken. De kosten aan batterijen voor lampen lopen immers ook op. Maar als je je rekening niet tijdig en volledig betaalt dan ontvang je helemaal geen stroom meer. En dat noemt men nou monopolie! 8. Veel burgers weten, naast het dumpen van hun huisvuil, Tourtonne 6 heel goed te vinden voor zwarte aarde. Bromfietsers, pick-ups, maar ook grote vrachtwagens afgeladen met zakken zwarte aarde rijden graag over de bergen en dalen van Tourtonne 6 om zich met zwarte aarde te verrijken. We hebben niet gemerkt dat de Milieu-inspectie en of de Politie hierop surveilleren. Als dit zo doorgaat zal straks Tourtonne 6 meer dal dan berg zijn, met alle gevolgen en dien. Het moet gezegd worden dat er, tot ons genoegen, in korte tijd twee maal is gespoten tegen de dengue muskiet. En dat Openbare werken keurig twee maal per week ons huisvuil netjes uit onze bakken aan de weg komt legen. Als het huisvuil in zakken wordt aangeboden wordt alles keurig meegenomen. Openbare Werken onze complimenten daarvoor! Daarnaast weet Times Suriname Tourtonne 6 heel goed te vinden. Trouw vinden we elke morgen hun dagblad in onze brievenbus. Echt Fantastisch! Hiervoor kan Surpost bij Times Suriname in de leer! Met deze ervaringen willen we aandacht vragen aan de desbetreffende instanties, overheden en belanghebbende om Tourtonne 6 niet verder te verwaarlozen maar de aandacht te geven die het verdient. En dat is erkenning om van Tourtonne 6 een mooi woongebied te maken én te onderhouden! Echtpaar Djasmadi-Ingezonden: Mogen we aandacht voor Tourtonne 6? Tourtonne 6 In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.