Ik heb mij afgevraagd of geestelijke leiders zoals Misiekaba de bijbel wel goed hebben doorgenomen. Want ik heb nergens in de bijbel gelezen dat ik schapen die mij toevertrouwd zijn door de Heer, op een ongepaste manier moet laat vallen.

De heer Misiekaba moet zich schamen om mensen beloftes te doen die hij niet waar kan maken. Voor de verkiezing van 2010 heeft hij de mensen aangezet te occuperen, met als inzet hun stem bij de verkiezing van 2010 en de belofte dat alles goed zal komen na de verkiezing.

Dit zal bij de andere geestelijke leiders niet in goede aarde gevallen zijn, noch bij onze lieve Heer. In de politiek moet je dit achterwege laten. Een geestelijk leider moet ten allen tijde de waarheid spreken, en mensen niet in de maling nemen. De mensen zijn afgegaan op de beloftes gemaakt door hun leider, en niets anders.

Ik hoop nu wel dat men wakker geworden is van al de loze beloften die door bepaalde leiders worden gemaakt. Mensen moeten zich niet met een kluitje in het riet laat sturen door niemand, want wanneer het erop aankomt laten zij jou in het donker.

Misiekaba is nu binnen en heeft de schapen in het donker gelaten, maar hij moet niet vergeten dat hij zijn straf niet zal kunnen ontlopen hiervoor. Zo zien wij dat niet alle geestelijke leiders betrouwbaar zijn en dat wij moeten waken dat wij niet in de maling genomen worden door geestelijke of politieke leiders.

Carlo Leming

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.