Dat de nieuwe minister van Justitie een goede job probeert te doen is evident. Vooral de harde criminaliteit poogt hij de kop in te drukken. Dat is uiteraard een zeer goed streven. Maar deze krachtige minister ziet een zeer belangrijk punt over het hoofd. Zijn prioriteit moet ergens anders liggen!

Als wij de jaarcijfers bekijken van het aantal doden door een geweldsdelict en dat vergelijken met de verkeersdoden, zien we een significant verschil qua aantallen. Het aantal verkeersdoden is fors hoger. Ik durf verder te stellen, dat ook het aantal doden door schuld van een ander, meestal door roekeloos rijgedrag, boven dat van de niet verkeersdelictsslachtoffers ligt.

Als je door de straten van Suriname rijd kan je al snel tot de conclusie komen dat er veel potentiële moordenaars rondrijden. Deze ‘moordenaars’ overschrijden de maximumsnelheid alsof er niets aan de hand is. Hoe kan het ook anders? Wanneer is iemand in uw omgeving beboet voor te hard rijden? Ook het nodeloos inhalen met zeer hoge snelheid is een handeling die steeds vaker voorkomt. Deze verkeerscriminelen kunnen rustig hun gang gaan omdat het beleid van de minister te tolerant is. Intussen vallen er dikwijls onschuldige dodelijke slachtoffers.

drs. J. van Brugge

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.