Minister Edward Belfort heeft een zware taak om samen met de leiding het politiekorps weer volledig gezond en corruptievrij te maken. Naast de vele klachten die burgers tegen politiemannen indienen, hebben recentelijk de vereniging van autohandelaren ook een schrijven gericht aan de bewindsman waarin zij aanhalen met welke problemen zij te kampen heeft bij het keuren van voertuigen te Geyersvlijt.

Zij komt er niet duidelijk voor uit maar de lezer begrijpt wel dat het gaat om handelingen van politieagenten die geld willen zien voordat zij de stukken in orde maken. Het is ook bekend dat door het instellen van particuliere keuringsbedrijven bepaalde agenten te Geyersvlijt geen extra inkomsten kunnen eisen van de autohandelaren.

Als wij nagaan wat Belfort nu al heeft bereikt dan denken wij dat hij ook bij de keuringsdienst te Geyersvlijt maatregelen zal treffen. Excellentie ga zo door, wij ondersteunen je.

M. Sewdajal

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.