Wij zijn, zoals waarschijnlijk nog vele anderen, in de situatie dat wij ons stekkie voorlopig nog buiten de Surinaamse grenzen hebben en dat onze bejaarde ouders ervoor kiezen de laatste dagen van hun leven toch maar hier (Suriname) door te brengen. In veel van deze gevallen ben je dan aangewezen op mensen die je dan moet inhuren om voor jouw een deel van hun zorg op zich te nemen. Soms gaat dat redelijk tot goed, maar je moet net de pech hebben of net het ongeluk hebben dat je een rasechte dievegge in schaapskleding binnenhaalt.

Zowat drie maanden geleden hebben wij een dame in dienst genomen. Zoals gebruikelijk zorg je voor een behoorlijke voorraad, zodat het jouw dierbare aan zo weinig mogelijk ontbreekt (in dit geval mijn moeder ). Binnen de kortste keren was deze totale buffervoorraad verdwenen. Van gasfles/-bom tot blikjeswaren. Alles foetsie. Zelfs mijn opgeborgen kledingstukken en schoeisel werden niet ontzien. Er is in tegenstelling tot de beweringen harerzijds geen sprake van inbraak geweest.

Ik besloot deze zaak in handen van mijn ‘beste kameraad’, de politie van Latour, te leggen. Toen pas heb ik begrepen hoe ‘best’ een kameraad kan zijn, want daar begon te ellende. Ik ben constant van het kastje naar de muur gestuurd door al de agenten die zich met deze zaak zogenaamd hebben bemoeid. Nu drie maanden verder, ben ik al mijn spullen kwijt. Onder meer pannen, potten, koekblikken (mijn moeder bakte voor de buurt en omgeving en voor ons zijn deze blikken van emotionele waarde.) en gasfles.

Er heeft nooit een confrontatie plaatsgehad tussen mij en voornoemde mevrouw. De politie-ambtenaar vertelt mij doodleuk dat de spullen bij huiszoeking niet op het adres zijn aangetroffen. En dit liefst een maand of twee na de verdwijning van de goederen. Elke keer wordt mij een ander verhaal voorgehouden als ik om informatie vraag. Aangezien achteraf gebleken is dat wij niet de enigen zijn geweest die door deze dame zo benadeeld geweest zijn, zal ik deze zaak beslist niet zo laten. Gezien het feit dat mijnerzijds geen vertrouwen meer bestaat in de ‘Politie Latour project’ zal ik proberen mij te verstaan met hogere structuren binnen de dienst, teneinde deze zaak goed onderzocht te krijgen met indien nodig vervolging van de schuldige.

L. Nijman

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie. De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.