In ons land weigert men te geloven in de geestelijke macht. Iedereen preekt zijn eigen religie en geloof in een Almachtige maar kijkt niet om zich heen wat er gebeurt en hoe die zelfde Almachtige zijn invloed laat gelden.

Sinds de verkiezingen van 2010 en de eclatante overwinning van de Megacombinatie (lees Desi Bouterse) op het Nieuw Front (lees Ronald Venetiaan en Ram Sardjoe) 23 – 14 werd er gezaagd aan de poten van de stoel waarop Bouterse is komen te zitten.

De zaak werd nog erger toen de vorige maand de nieuwe amnestiewet in DNA werd aangenomen met 28 – 14. Er werden straatdemonstraties georganiseerd, radiostations hebben uren besteed aan de situatie en in DNA werd de voorzitter belaagd door oppositieleden.

Zelfs geestelijken lieten hun stem horen. Nederland heeft geen spaan heel gelaten en allerlei bedreigingen geuit in de richting van de persoon Bouterse, nu president en van de staat Suriname. Men vergat echter dat Bouterse zal blijven aanzitten zolang de Almachtige dat wil.

Terwijl Nederland de poten onder de stoel van Bouterse bezig is door te zagen, werd het verrast met het feit dat haar de poten onder zijn eigen stoel werden doorgezaagd door Geert Wilders, een volbloed blanke Nederlander. Hij gedoogt de regering in Den Haag niet meer. Hoe zal regering Rutte, die naar alle waarschijnlijkheid niet zal terugkeren na de verkiezingen van september of oktober in Nederland, Bouterse blijven belagen.

De Almachtige heeft bepaald dat Bouterse voorlopig geen last meer zal hebben van regering Rutte en Hij zal er ook aan meewerken dat de komende regering een ander beeld zal hebben van Bouterse. Is Bouterse een Gods kind of niet??? De conclusie laat ik aan U over.

M. Mac Intosch, een gelovige Christen.

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.