Op dinsdag 27 november 2012 luisterde ik naar het actualiteitenprogramma van radio ABC om 08.00u ’s morgens. De presentator, de heer Esajas had een interview met de districtscommissaris van Nickerie. Als Nickeriaan ben ik altijd heel scherp als er over Nickerie gesproken wordt. Ik zal slechts een aspect van het gesprek aan de orde stellen. De districtscommissaris van Nickerie heeft tot twee keren toe herhaald in zijn interview dat 70% van de beroepsbevolking in Nickerie in de landbouw zit. Ik schrok wat de districtscommissaris zei, maar ik hoop dat ik met dit artikeltje de districtscommissaris de juiste informatie kan doorgeven. Zonder correctie gaat uw verhaal (de uitspraak van de districtscommissaris) anders een eigen leven leiden in de Surinaamse samenleving. Ruim 28 tot 30% van de beroepsbevolking  zit in de landbouw en niet 70% zoals u dat gezegd heeft.

De eerste burger van Nickerie heeft gesproken

De districtscommissaris van Nickerie moet zijn eigen district heel goed kennen. Er zijn genoeg boeken en documenten over Nickerie gepubliceerd die de districtscommissaris kan raadplegen en ook moet bestuderen. In de ruimte kan een ieder een mooi ‘blah blah’ verhaal vertellen. Als U de recente informatie nodig heeft over Nickerie, moet U contact maken met het Algemeen Bureau voor de Statistiek. Meneer Sno is een zeer behulpzaam mens en van hem krijgt U alle informaties over Nickerie. Ik laat deze zaak verder met rust en de juiste informatie over de beroepsbevolking (hier schrijft men van werkzame bevolking) in Nickerie, ziet u in onderstaande tabel:

De totale werkzame bevolking in Nickerie (15-64 jaar) naar bedrijfstak en leeftijdsgroep

Bedrijfstak LeeftijdsgroepTotaal
15-34 j35-44 j45-64 j
LVV, Bosbouw/Mijnbouw1.3121.0528353.199
Industrie280179153612
Electra/water/constructie440300181921
Handel7184994421.659
Hotel en rest13411168313
Transport164144109417
Fin.instellingen534243138
Comm.diensten140111101352
Overheid4256706431.738
Onderwijs216183153552
Gezondheid11712367307
Overige diensten187164113464
Onbekend331216154701
Totaal4.5173.7943.96411.373

Bron: Algemeen Bureau voor de Statistiek (Censuskantoor), augustus 2006

Als ik naar deze tabel kijk, dan is de werkzame bevolking in Nickerie bij landbouw, veeteelt, visserij, bosbouw en mijnbouw slechts 3.199 mensen. In percentages uitgedrukt komt het neer op (3.199/11.373) X100%= 28.13%.

Hardeo Ramadhin

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.


Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.