Na de grote brand in de binnenstad  is het nu duidelijk dat  miscommunicatie en  onenigheid  onder andere de oorzaak zijn dat zaken niet soepel verliepen tussen de dienstverleners. Er zijn argumenten aangedragen als onderbezetting van het brandweerkorps en het niet opdagen van brandweerlieden wegens ontevredenheid over overurenbeknotting.

Het zou elke brandweerman duidelijk moeten zijn dat dit geen acceptabele redenen zijn.  Elke  brandweerman  is nodig  bij  een nationale ramp  van deze omvang. Waar blijft in vredesnaam het nationaal gevoel  van degene die dit ambt hebben aanvaard en toch niet zijn komen opdagen?   In principe is dus het volgende gezegd: ‘Al brandt de stad af, ik kom niet, want ik krijg geen overuren betaald’.

Wordt het geen tijd dat mensen zich eindelijk verantwoordelijker gaan voelen voor elkaar en voor het landsbelang in plaats van om alleen aan eigen belang te denken?  Bij het bieden van hulp is er een belangrijke regel waar men niet van kan afwijken, namelijk de veiligheid van have en goed.

Was het niet mogelijk om het gebekvecht en alle onenigheid voor dit moment aan een kant te zetten en het gezond verstand te laten prevaleren om deze ramp het hoofd te bieden?

Elke brandweerman die brandweerman in hart en nieren is had moeten opdraven. Vrij of niet! Overuren of niet!  Betaling of niet!  Roosterwijziging of niet!  Desnoods was ervoor gekozen om na het blussen van deze brand aan te kloppen bij de minister of bij de president voor extra betaling.  Zoals er nu is omgegaan met de onvrede binnen het korps, geeft dit geen vertrouwen aan de burger dat zij kunnen rekenen op professionele hulp van de brandweerman als soortgelijke zaken zich in de toekomst weer  voordoen.

Het feit is nu wel dat een groep mensen geen werk meer hebben, want hun werkplek is afgebrand en deze gezinnen krijgen het moeilijker. In deze tijd van economische crisis hebben wij het al moeilijk genoeg.  We praten hier nog niet over wederopbouw van de werkplekken en aansprakelijkheid.

Er zijn genoeg voorbeelden waarbij mensen toesnellen bij rampen of  in levensbedreigende situaties.

Je zit in het  vliegtuig en een medepassagier wordt ziek aan boord. Er wordt opgeroepen of er een arts aan boord is die ook passagier is. Deze arts zegt nooit, ‘ ik ga op vakantie, dus heb je pech’, maar dient het hoger belang. En dit is het leven van een mens en hij biedt hulp.

Panden in de bebouwde kom staan in brand. Wat staat ons te doen? Doorgaan met bekvechten of het gezond verstand gebruiken  en besluiten om boven onze eeuwigdurende klaag- en verwijtcultuur uit te stijgen en acuut te helpen?

Wanneer zullen wij bereid zijn te  accepteren dat samenwerken vooruitbrengt en dat verwijten, klagen en wachten tot de regering in actie komt ons juist  achterhouden? Mensen in dienstverlenende beroepen zijn in dienst van de samenleving, U bent nodig en verdient waardering.

En daarom moeten wij ook stilstaan bij de ontevredenheid van de brandweerlieden. Het beroep is een  24 uur service aan de bevolking. De voorzieningen om het werk te doen moeten up to date zijn.  Ook gaan wij ervan uit dat de veiligheid tijdens bluswerkzaamheden door het korps in acht genomen worden, zodat onze jongens hun werk onder goede omstandigheden kunnen doen.

Zijn de jongens verzekerd tijdens het werk? Hebben zij goede veiligheidspakken?  Het beroep heeft ook grote risico’s voor de brandweerman.  Als wij kwaliteit van brandweerlieden verwachten, zijn genoemde voorwaarden  noodzakelijk. Zo voelt de brandweerman zich veilig en krijgt meer plezier in het werk. Het is gemakkelijker om nu de zondebok te zoeken.  Ons focussen op de oplossing verdient hogere prioriteit, zodat wij beter voorbereid zijn op toekomstige rampen.

Er bestaat een mooie uitspraak n.l. ‘In crisis ontstaat er verandering’. Het is alsof deze crisis ons een wenk geeft om onder andere de zaken waarmee het brandweerkorps zit op te pakken.  Regering, pak de wenk op. Laten wij hopen dat deze gebeurtenis een ieder heeft wakker geschud om zaken efficiënter te regelen.

Peggy Anijs

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.