Het is mij opgevallen tijdens bezoeken aan verschillende cafés en bars dat er boordjes staan met GELIEVE NIET BINNEN TE ROKEN erop. Een caféhouder vertelt dat zolang de wet nog niet officieel is hij zijn bezoekers rustig een sigaret of sigaar laat opsteken. Een andere uitbater zegt dat hij nu al zijn klanten voorzichtig erop attendeert dat zij binnenkort niet meer binnen mogen genieten van tabak.

Het is mij ook opgevallen dat bepaalde café- en bar bezoekers uit zichzelf naar buiten stappen om een sigaretje te roken. Anderen vinden het ongezellig als zij het boordje zien. Zij vinden dat bij een borrel en een gezellige babbel een sigaret hoort. Ik heb ook begrepen dat de minister van Volksgezondheid zou hebben verklaard geen speciale controleurs te zullen opleiden om na te gaan of de wet gehanteerd wordt, maar de controle voorlopig overlaat aan de justitiële diensten. Wij blijven uitkijken hoe deze zaak na 7 juni aanstaande zal lopen.

Wet Ede

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.