Ik juich als hardwerkende ouder alles wat met de verbetering van het Surinaams onderwijs te maken heeft enorm toe. Niet voor niets luidt per slot van rekening de bekende guldenregel: ‘De jeugd van nu, is de toekomst van morgen’.
Ik ben daarom ook een zeer betrokken en participerende ouder als het om de toekomst van mijn kostbaarste bezit gaat. Dit houdt in dat ik regelmatig contact heb met de leerkracht.

Echter zit mij al geruime tijd iets dwars. Ondanks ik alles met de leerkracht kan bespreken, vraag ik mij af of ik bij haar aan het juiste adres ben. Ze is per slot van rekening ook gebonden aan de opgedragen kaders van het Minov. Het gaat om het volgende.

Mijn dochter heeft op een Nederlandse lagere school in Suriname gezeten. Dit jaar heb ik de switch gemaakt naar het Surinaams onderwijs, aangezien ik alleen maar positieve geluiden hoor over verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. En per slot van rekening blijf ik in mijn hart Surinamer, dus wil ik mijn dochter dit ook meegeven. Zij wordt dus geplaatst in de vijfde klas op een openbare school. Zij heeft nogal wat moeite met de zaakvakken en ook het rekenonderwijs is wat wennen.

Echter blijven bepaalde dingen universeel, zoals het klokkijken.
Enige tijd geleden had zij een hoofdrekentoets waarbij ze de tijd moest aangeven.
Het antwoord moest zijn: 3 uur n.m. Zij schrijft het volgende op: “15.00 u, dus 3 uur ”. Ze kon voor het goede antwoord 1 punt scoren. Ze kreeg voor haar antwoord een halve punt.

Ik heb de leerkracht om verduidelijking gevraagd. Het antwoord heeft mij ter plekke lam geslagen en ergens diep van binnen vroeg ik mij af of al die trainingen die onder meer door Progress verzorgd worden, zoals ‘Ik geloof in Jou’, voor spek en bonen zijn geweest of dat ze mogelijk dit gedeelte over het hoofd hebben gezien en ze dus nog een curriculum hiervoor moeten schrijven.
“Ja”, gaf de leerkracht toe: “15.00 u is inderdaad 3 uur na middag, maar dan had zij dat ook erbij moeten vermelden”. En voegde ze er ter verduidelijking ook nog aan toe dat ze eigenlijk geen 15.00 uur moest opschrijven, maar 3 uur n.m, want …”.

En nu komt het… “dit heeft de klas nog niet gehad”. En andere leerlingen zouden hierover kunnen struikelen. Ze zouden dan niet begrijpen dat het antwoord van mijn dochter goed gerekend zou worden (15.00 u).
Als ik dus nu met mijn dochter thuis aan het oefenen ben, moet ik haar dus leren dat zij een stap terug moet, want blijkbaar is het binnen de onderwijsvernieuwing niet toegestaan dat ze te vernieuwend bezig is. Vooruitlopen op de groep of de stof, mag dus niet ! En zo blijft de Surinaamse jeugd, de toekomst van morgen, namelijk: Kuddedieren !

Mevrouw T.C. Haarloo

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie. De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.